Published in «Russian Journal of Labor Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/et.6.3.40843

The implementation of national projects: assessment of readiness of management personnel

Gorodnova Natalya Vasilevna, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin, Russia

Samarskaya Nadezhda Aleksandrovna, Federal State Budgetary Institution “All-Russian Scientific Research Institute of Labor Economy and Protection” of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation, Russia

Ilyin Sergey Mikhaylovich, Federal State Budgetary Institution “All-Russian Scientific Research Institute of Labor Economy and Protection” of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation, Russia

Skipin Dmitriy Leonidovich, University of Tyumen, Russia

Реализация национальных проектов: оценка готовности управленческого персонала - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 34

Abstract:
This study is devoted to the problem of improving the effectiveness of the implementation of new national projects, as well as the level of preparedness of managers to perform the tasks assigned to them by the Government of the Russian Federation.
The aim of the work is to study such factors as the quality of management personnel affecting the effectiveness of the implementation of new national projects, as well as to solve the problem of preserving the human resources of Russian companies in the current conditions of uncertainty and challenges.
The main result of the study is to develop a methodology for assessing the readiness of management personnel at different levels of the hierarchy of the management system for the implementation of Russian national projects. This method and algorithm of evaluation are the basis of the author's patented software product, which has practical value and application for recruitment agencies and recruiting companies, as well as personnel departments of existing Russian enterprises.
The method can be useful for representatives of Federal and regional authorities, persons who make management decisions in the implementation of major national projects and programs, experts in the field of management of the organization, as well as specialists whose research interests include issues of solving problems of improving the efficiency of the project management system.

Keywords:

algorithm, efficiency, human capital, management, national projects, reference management system

JEL-Classification: J24, J80, J89

Citation:
Gorodnova N.V., Samarskaya N.A., Ilyin S.M., Skipin D.L. (2019). The implementation of national projects: assessment of readiness of management personnel [Realizatsiya natsionalnyh proektov: otsenka gotovnosti upravlencheskogo personala]. Russian Journal of Labor Economics, 6(3). (in Russian). – doi: 10.18334/et.6.3.40843.


References (transliterated):
Altukhov A.E., Rybolovskiy I.V., Tatarchenko A.E. (1984). Osnovy teorii upravleniya voyskami [Fundamentals of the theory of command and control] M.: VoenIzdat. (in Russian).
Andryuschenko S.A. (2019). Natsionalnye i regionalnye mekhanizmy realizatsii prioritetov razvitiya proizvodstvennogo potentsiala agroprodovolstvennogo kompleksa Rossii [NATIONAL AND REGIONAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE PRODUCTIVE CAPACITY OF THE RUSSIAn AGRO-FOOD COMPLEX]. International Agricultural Journal. (2(368)). 34-38. (in Russian). doi: 10.24411/2587-6740-2019-12024 .
Bukhvald E.M. (2019). Natsionalnye proekty v sisteme strategicheskogo planirovaniya v Rossiyskoy Federatsii [National projects in the strategic planning system in the Russian Federation]. Theory and practice of social development. (2(132)). 50-54. (in Russian). doi: 10.24158/tipor.2019.2.8 .
Dedusheva L.A., Baranov A.M. (2018). Sovremennye problemy razvitiya natsionalnoy ekonomiki Rossii [Current challenges for the development of Russian national economy]. Mirovye tsivilizatsii. 3 (2). 6. (in Russian).
Gorodnova N.V. (2015). Metodika otsenki urovnya podgotovlennosti upravlencheskogo personala gosudarstvennoy kompanii [The method of estimating the level of administrative personnel in the state company]. Bulletin of the Leningrad State University. A.S. Pushkin. 6 (1). 93-102. (in Russian).
Gorodnova N.V., Khaykin V.Z. (2009). Otsenka effektivnosti upravleniya korporativnymi strukturami (programma dlya EVM) [Evaluation of the effectiveness of the management of corporate structures (computer program)]. Programmy dlya EVM, BD, TIMS. (4(69)). 410. (in Russian).
Ivanov O.B., Bukhvald E.M. (2019). Natsionalnye proekty Rossii: regionalnoe izmerenie [National Projects of Russia: Regional Dimension]. Ekonomicheskaya teoriya. (1). 37-53. (in Russian). doi: 10.24411/2071-6435-2019-10067 .
Kolmakov I.B., Odintsova E.V. (2018). Sotsialnaya struktura rossiyskogo obschestva po urovnyu zhilischnoy obespechennosti: kriterialnaya i kolichestvennaya identifikatsiya [Social structure of Russian society in terms of housing provision: criteria and quantitative identification]. Uroven zhizni. (2(208)). 8-23. (in Russian).
Musrepov B.S. (2015). Teoriya voennogo upravleniya: istoriya i sovremennosty Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. (1(13)). 136-140.
Pomogaeva K.Yu., Brovchenko E.A. (2018). Razrabotka algoritma otbora molodyh spetsialistov na stazhirovki v kompanii vysokotekhnologichnyh otrasley [Development of the algorithm of recruitment of young specialists for internships in the companies of high-tech industries]. Russian Journal of Labor Economics. 5 (3). 885-894. (in Russian). doi: 10.18334/et.5.3.39214 .
Porfirev B.N. (2018). Imperativy zakonodatelnogo obespecheniya realizatsii mayskogo 2018 g. Ukaza Prezidenta Rossii: prostranstvennyy aspekt [Imperatives of the Legislative Support to Implementation of the Russia’s Presidential Order No 204 (7 May 2018): A Spatial Dimension]. Eco. (9(531)). 177-191. (in Russian).
Shirinkina E.V. (2019). Chelovecheskiy kapital i rynok truda v tsifrovom razvitii rossiyskoy ekonomiki [Human capital and the labour market in the digital development of the Russian economy]. Russian Journal of Labor Economics. 6 (1). 103-112. (in Russian). doi: 10.18334/et.6.1.40099.
Song L. (2019). Strategic priorities of cooperation between Heilongjiang province and Russia R-Economy. 5 (1). 13-18.
Terenichenko A.A. (2018). Sotsialno-ekonomicheskie, pravovye usloviya i puti realizatsii proekta tsifrovoy ekonomiki v Rossiyskoy Federatsii [Social and economic, legal conditions and ways for implementation of the digital economy project in the russian federation]. Obrazovanie i pravo. (6). 200-205. (in Russian).
Tsorieva A. (2019). Neobkhodim integralnyy pokazatel [The required integral indicator]. Samoupravlenie. 1 (2(115)). 12-14. (in Russian).
Vasileva E.Yu. (2019). Privlechenie investitsiy v transportnuyu infrastrukturu Rossii [Attracting investment in the transport infrastructure of russia]. Transport business in Russia. (2). 150-153. (in Russian).
Zozulya A.V., Zozulya P.V., Eremina T.N. Sovremennye problemy realizatsii prioritetnyh natsionalnyh proektovVestnik Evraziyskoy nauki. (in Russian). Retrieved July 06, 2019, from https://esj.today/21ecvn119.html