Published in «Creative Economy»7 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.7.40847

Capabilities of modern business process modeling tools

Kovylkin Dmitriy Yurevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Novikova Vasilisa Nikolaevna, Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev (NNSTU), Russia

Ratafev Sergey Vasilevich, Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev (NNSTU), Russia

Возможности современных инструментальных средств моделирования бизнес-процессов - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 36

Abstract:
Currently, business process modeling is actively developing and various tools are being created to automate this process. The article is devoted to the comparative analysis of the capabilities of modern tools for modeling business processes. The workbench modeling business process notation BPMN, eEPC and IDEF are reviewed. In particular, we consider such tools to model business processes as ARIS Express, Bizagi Business Process Management Suite, Bizagi Modeler, Business Process Simulator Community, Draw.io, ELMA Business Process Management, Gliffy, Visual Paradigm и Business Studio.

Keywords:

analyzing business processes, automation of business processes, business processes, information systems, model business processes, modelling business processes, notation, re-engineering, simulation, tools of modeling business processes

JEL-Classification: M20, M21, M29

Citation:
Kovylkin D.Yu., Novikova V.N., Ratafev S.V. (2019). Capabilities of modern business process modeling tools [Vozmozhnosti sovremennyh instrumentalnyh sredstv modelirovaniya biznes-protsessov]. Creative Economy, 13(7). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.7.40847.


References (transliterated):
(2005). Dayosh inzhiniring [Give engineering] (in Russian).
Dubeykovskiy V.I. (2004). Praktika funktsionalnogo modelirovaniya s AllFusion Process Modeler 4,1 Gde? Zachem? Kak? [Practice functional modeling with AllFusion Process Modeler 4.1 Where? Why? How?] (in Russian).
Ivanov A.A., Ivanova N.D., Plekhanova A.F., Kolesov K.I., Kovylkin D.Yu., Gorbunova I.G. (2015). Investitsionnaya privlekatelnost ekonomicheskikh sistem mezourovnya [The investment appeal of the mesolevel economic systems]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (1). 271-274. (in Russian).
Kaplan Robert S., Norton Deyvid P. (2005). Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviyu [A balanced scorecard. From strategy to action] (in Russian).
Khammer M. (2006). Reinzhiniring korporatsii: Manifest revolyutsii v biznese [Reengineering the Corporation: a Manifesto revolution in business] (in Russian).
Kharrington Dzh., K.S. Esseling, Nimvegen Kharm van. (2002). Optimizatsiya biznes-protsessov: dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizatsiya [Optimization of business processes: documentation, analysis, management, optimization] (in Russian).
Kochetov A.E. (2009). Novatsionnye biznes-protsessy. Poshagovaya tekhnologiya razrabotki, vnedreniya i vypolneniya [Innovative business processes. Step-by-step technology development, implementation and execution] (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2015). Sistema pokazateley otsenki innovatsionnogo potentsiala ekonomicheskikh sistem [The system of indicators of estimation of innovative potential of economic systems]. Nauchnaya diskussiya: innovatsii v sovremennom mire. (12). 101-104. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Novikova V.N., Ratafev S.V. (2017). Modelirovanie biznes-protsessov: ucheb. posobie [Modeling business processes ] (in Russian).
Maklakov S.V. (2002). Modelirovanie biznes-protsessov s BPwin 4.0 [Modelling business process with BPwin 4.0] (in Russian).
Maklakov S.V. (2008). Modelirovanie biznes-protsessov s AllFusion Process Modeler. - 2-e izd., ispr. i dopoln [Modeling business processes with AllFusion Process Modeler ] (in Russian).
Mur, Dzheffri, Uederford, Larri R. (2004). Ekonomicheskoe modelirovanie v Microsoft Excel, 6-e izd [Economic modeling in Microsoft Excel, 6th ed.] (in Russian).
Novikova V.N., Ratafev S.V., Kovylkin D.Yu. (2018). Modelirovanie i organizatsiya reinzhiniringa biznes-protsessov: ucheb. posobie [Modeling and organization of reengineering of business processes ] (in Russian).
Novikova V.N., Ratafev S.V., Tokareva E.A. (2018). Obespechenie konkurentosposobnosti predpriyatiy na osnove analiza biznes-protsessov [The providing of competitiveness of enterprises based on the analysis of business processes] International scientific-practical conference of scientists, specialists, University professors, graduate students; Current issues of Economics, management and innovation. 181-186. (in Russian).
Novikova V.N., Ratafev S.V., Usov N.V., Bolonicheva T.V. (2017). Sistemnoe modelirovanie v innovatsionnoy deyatelnosti [System modeling in innovation] XVI all-Russian youth scientific - technical conference? Future of engineering science . 652-653. (in Russian).
Ratafev S.V. (2012). Modelirovanie v innovatsionnoy deyatelnosti [Modelling in the innovational activity]. Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. (3). 269. (in Russian).
Repin V.V. (2013). Biznes-protsessy. Modelirovanie, vnedrenie, upravlenie [Business processes. Modeling, implementation, management] (in Russian).
Repin V.V., Eliferov V.G. (2013). Protsessnyy podkhod k upravleniyu. Modelirova-nie biznes-protsessov [Process approach to management. Modeling business processes] (in Russian).
Sonders M. (2006). Metody provedeniya ekonomicheskikh issledovaniy [Methods of economic research] (in Russian).
Takha, Khemdi A. (2005). Vvedenie v issledovanie operatsiy, 7-e izdanie [Introduction to operations research, 7th edition] (in Russian).
Usov N.V., Trofimov O.V., Frolov V.G., Makusheva Yu.A., Kovylkin D.Yu. (2018). Otsenka innovatsionnogo potentsiala prioritetnyh otrasley promysh-lennosti nizhegorodskoy oblasti [Evaluation of innovation potential of priority industries of Nizhny Novgorod region]. Russian Journal of Entrepreneurship. (10). 2921-2930. (in Russian).
Volchkov S., Balakhonova I. (2001). Biznes-modelirovanie dlya sovershenstvovaniya deyatelnosti promyshlennogo predpriyatiya [Business modelling for improving the activity of an industrial enterprise]. Kompyuter Press. (11). (in Russian).