Published in «Economics and Society: contemporary models of development»2 / 2019
DOI: 10.18334/ecsoc.9.2.40866

Проблемы поддержания работы информационной инфраструктуры в рамках экосистемы цифровой экономики в условиях сбоев при использовании технологии блокчейн

Лясников Н.В., Буркальцева Д.Д.
Проблемы поддержания работы информационной инфраструктуры в рамках экосистемы цифровой экономики в условиях сбоев при использовании технологии блокчейн - View in Russian

 Download PDF

Keywords:

Citation:
Лясников Н.В., Буркальцева Д.Д. (2019). Проблемы поддержания работы информационной инфраструктуры в рамках экосистемы цифровой экономики в условиях сбоев при использовании технологии блокчейн [Problemy podderzhaniya raboty informatsionnoy infrastruktury v ramkakh ekosistemy tsifrovoy ekonomiki v usloviyakh sboev pri ispolzovanii tekhnologii blokcheyn]. Economics and Society: contemporary models of development, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/ecsoc.9.2.40866.


References (transliterated):
1. Blokcheyn dlya korporatsiy [Elektronnyy resurs]. URL: https://fldr.co/blockchain/153/1543/ (data obrascheniya: 18.05.2019).
2. Genkin A. S. Blokcheyn: Kak eto rabotaet i chto zhdet nas zavtra [Tekst] / A. S. Genkin, A. A. Mikheev. Moskva: Alpina Pablisher, 2018.
3. Pryanikov M. M. Blokcheyn kak kommunikatsionnaya osnova formiro¬vaniya tsifrovoy ekonomiki: preimuschestva i problemy [Tekst] / M. M. Pryanikov, A. V. Chugunov // International Journal of Open Information Technologies. 2017. T. 5. № 6. S. 49-55.
4. Tapskott D. Tekhnologiya blokcheyn: to, chto dvizhet finansovoy re-volyutsiey segodnya [Tekst] / D. Tapskott, A. Tapskott; per. K. Shashkovoy, E. Ryakhinoy. Moskva: Eksmo, 2017. 448 s.
5. Tsvetkova L. A. Perspektivy razvitiya tekhnologii blokcheyn v Ros¬sii: konkurentnye preimuschestva i baryery [Tekst] / L. A. Tsvetkova // Eko-nomika nauki. 2017. T. 3. № 4. S. 275-296.
6. Tsifrovaya transformatsiya nachinaetsya so smyslov [Elektronnyy resurs]. URL: https://ffc.media/ru/overviews/digital-essentials/
7. Yuridicheskie aspekty primeneniya blokcheyna i ispolzovaniya kriptoaktivov [Elektronnyy resurs] / Golos – sotsialnaya set, postroen¬naya na publichnom blokcheyne, mediablokcheyn. URL: https://golos.io/ru--blokcheijn/@valet/yuridicheskie-aspekty-primeneniya-blokche ina-i-ispolzovaniya-kriptoaktivov (data obrascheniya: 16.05.2019).
8. D’Alfonso Alexander, Langer Peter, Vandelis Zintis. The Future of Cryptocurrency An Investor’s Comparison of Bitcoin and Ethereum. Ryerson University. October 17th, 2016
9. Kosten Dmitri. Bitcoin Mission Statement. Or What Does It Mean Sharing Economy and Distributed Trust? [Elektronnyy resurs] URL: http://ssrn.com/abstract=2684256
10. Sabrina T. Howell, Marina Niessner, David Yermack. Initial Coin Offerings: Financing Growth With Cryptocurrency Token Sales, Working Paper 24774. National Bureau of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138. June 2018, Revised April 2019. [Elektronnyy resurs] URL: http://WWW.NBER.ORG/Papers/W24774.
11. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. satoshin@gmx.com [Elektronnyy resurs] URL: www.bitcoin.org