Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.3.40878

Use of intellectual potential as a condition of innovative development of the region

Galushko Marina Viktorovna, Orenburg State University, Russia

Alabina Yuliya Yurevna, Orenburg State University, Russia

Использование интеллектуального потенциала как условие инновационного развития региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 52

Abstract:
The problems associated with the development and maintenance of intellectual potential in the regions of Russia at the present stage are considered. The main place is occupied by the events held in Russia and in the Orenburg region in particular, aimed at the effective use of the intellectual potential of young people. The analysis of costs of technological innovations for a number of years is presented. Recommendations on the directions of improving the use of intellectual potential in modern conditions are given.

Keywords:

economy, innovation, innovative development, intellectual potential

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Galushko M.V., Alabina Yu.Yu. (2019). Use of intellectual potential as a condition of innovative development of the region [Ispolzovanie intellektualnogo potentsiala kak uslovie innovatsionnogo razvitiya regiona]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.3.40878.


References (transliterated):
Filinov V.A. (2018). Intellektualnyy potentsial regiona i intellektualnaya migratsiya [The intellectual potential of the region and the intellectual migration] The formation and development of entrepreneurship in Russia: history, contemporaneity and prospects. 256 – 260. (in Russian).
Filinov V.A. (2019). Otsenka intellektualnogo potentsiala regiona [Assessment of intellectual potential of the region]. Integratsiya nauk. (1). 192 – 194. (in Russian).
Galushko M.V. (2019). Innovatsionnaya deyatelnost regiona: osnovnye problemy i perspektivy razvitiya (na primere Privolzhskogo federalnogo okruga) [Innovative activity of the region: main problems and prospects of development (on the example of the Volga Federal district)]. Creative economy. (1). 169 – 182. (in Russian).
Gulin K.A. (2017). Nauchno-tekhnicheskiy potentsial territoriy i ego sravnitelnaya otsenka [Scientific and Technological Potential of a Territory and its Comparative Appraisal]. Problems of Territory’s Development. (1). 7 – 26. (in Russian).
Ivanov V.S. (2018). Innovatsionnyy potentsial Yaroslavskoy oblasti i razvitie innovatsionnoy aktivnosti [The innovative potential of the Yaroslavl region and the development of innovative activity] The intellectual potential of the educational organization and socio-economic development of the region. 49 – 53. (in Russian).
Konstantinovskiy D.L. (2018). Intellektualnyy potentsial i innovatsionnoe razvitie [Intellectual potential and innovative development]. Sociology. (3). 43 – 61. (in Russian).
Marchenkova L.M., Samorodova E.M., Ilyukhina I.B. (2017). Ukreplenie razvitiya regionov Rossii na osnove upravleniya chelovecheskim, intellektualnym i innovatsionnym potentsialom [Strengthening the development of russian regions based on human management, intellectual and innovative potential]. Byulleten nauki i praktiki. (11). 338 – 345. (in Russian).
Melnikov O.N. (2014). Innovatsionnyy menedzhment kak osnova strategicheskogo razvitiya predpriyatiya [Innovation management as the basis for the strategic development of a company]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 26-31. (in Russian).
Ostaschenko T.V. (2018). K voprosu ob opredelenii ekonomicheskoy suschnosti intellektualnogo kapitala kak komponenta regionalnoy intellektualno-innovatsionnoy aktivnosti [On the determination of economic nature of intellectual capital as a component of regional intellectual and innovation activities]. Problemsof regional economy. (4). 77 – 83. (in Russian).
Rozhkova E.V., Sukhareva V.A. (2017). Formirovanie intellektualnogo kapitala: problemy i perspektivy [The formation of intellectual capital: problems and prospects] Regional innovative economy: the nature, elements, problems of formation. 28 – 29. (in Russian).
Zhumabaeva D.P. (2018). Vliyanie intellektualnogo potentsiala na razvitie regiona / D.P. Zhumabaeva [The influence of intellectual potential on the development of the region ] Socio-economic technologies of development of the society. 72 – 75. (in Russian).
Zakon Orenburgskoy oblasti «O gosudarstvennoy podderzhke innovatsionnoy deyatelnosti v Orenburgskoy oblasti» ot 16.11.2009 g. № 3222/739-IV-OZ. (in Russian). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/499203592
Zakon Orenburgskoy oblasti «O gosudarstvennoy podderzhke molodyh uchenyh v Orenburgskoy oblasti» ot 27.09.2010 g. № 3806/871-IV-OZ. (in Russian). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/952013508
Zakon Orenburgskoy oblasti «Ob oblastnyh grantakh v sfere nauchnoy i nauchno-tekhnicheskoy deyatelnosti» ot 29.09.2009 g. № 3072/692-IV-OZ. (in Russian). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/952010738
Otchet ob ispolnenii byudzheta Orenburgskoy oblasti 2015 – 2018 gg. (in Russian). Retrieved from http://minfin.orb.ru/
Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved from http://www.gks.ru/