Published in «Journal of International Economic Affairs»3 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.3.40894

The potential and productivity of diamond deposits in the Arctic

Grin Anna Andreevna, IMEMO RAS, Russia

Потенциал и производительность алмазных месторождений Арктики - View in Russian

Abstract:
This article discusses the diamond deposits of the Arctic, located in Canada and Russia. The main Arctic deposits of Canada, namely: Ekati, Diavik, Gahcho Kué, are studied, their productivity in 2017 and its forecast in 2018 in comparison with other diamond deposits of Canada is given. In addition, the potential of each of Canada's fields, including the Arctic, is presented. The Arctic fields of Russia, namely: Mayat and Young mines, the field named after M. V. Lomonosov, the deposit named after V. P. Grib, is studied; their productivity in 2017 and 2018 is given; the potential of each of them in comparison with other diamond deposits of Russia is presented.

Keywords:

Arctic, diamond fields, mines, performance of deposits, placers, potential of deposits

JEL-Classification: F64, F69, L72

Citation:
Grin A.A. (2019). The potential and productivity of diamond deposits in the Arctic [Potentsial i proizvoditelnosty almaznyh mestorozhdeniy Arktiki]. Journal of International Economic Affairs, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.3.40894.


References (transliterated):
Grigoreva E.E. (2018). Dobycha almazov v Arktike: vliyanie promyshlennogo potentsiala na sotsialno-ekonomicheskie sistemy [Diamond mining in the Arctic: the impact of the industrial potential on the socio-economic system]. Trendy i upravlenie. (3). 154-163. (in Russian). doi: 10.7256/2454-0730.2018.3.26764 .
Grigoreva E.E. (2018). Innovatsii i investitsii pri dobyche almazov Arktiki [Innovation and investment in diamond mining in the Arctic]. Innovations. (11(241)). 53-57. (in Russian).
Lalomov A.V., Bochneva A.A., Chefranov R.M., Chefranova A.V. (2015). Rossypnye mestorozhdeniya arkticheskoy zony Rossii: sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya mineralno-syrevoy bazy [Placer deposits of the Arctic zone of Russia: the current state and development of mineral resources]. Arktika: ekologiya i ekonomika. (2(18)). 66-77. (in Russian).
Natural resources Canada. Retrieved from https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/facts/diamonds/20513#L1
Pokhilenko N.P., Tolstov A.V., Afanasev V.P., Samsonov N.Yu. (2017). Obosnovanie mekhanizma dominiruyuschego gosudarstvennogo uchastiya v osvoenii resursov vysokolikvidnyh poleznyh iskopaemyh Arktiki [Substantiation of mechanism of prevailing governmental participation in development of highly liquid mineral resources in the arctic]. Arktika: ekologiya i ekonomika. (1(25)). 8-18. (in Russian).
Protection of the Arctic Marine EnvironmentPame.is. Retrieved from https://pame.is/index.php/document-library/resource-exploration-and-development/arctic-offshore-oil-and-gas-guidelines/200-arctic-offshore-oil-and-gas-guidelines-2002-russian/file
Volkov A.V., Galyamov A.L., Lobanov K.V. (2019). Mineralnoe bogatstvo Tsirkumarkticheskogo poyasa [The mineral wealth of the Circum-Arctic Belt]. Arktika: ekologiya i ekonomika. (1(33)). 106-117. (in Russian). doi: 10.25283/2223-4594-2019-1-106-117 .
Ofitsialnyy sayt Dominion Diamond Mines. Retrieved from https://www.ddmines.com/ekati-diamond-mine-operations
Ofitsialnyy sayt Paul Zimnisky Diamond Analytics. Retrieved from http://www.paulzimnisky.com
Ofitsialnyy sayt AK «Alrosa» (PAO). (in Russian). Retrieved from http://www.alrosa.ru
Ofitsialnyy sayt AO «AGD DAYMONDS». (in Russian). Retrieved from http://www.agddiamond.ru
Ofitsialnyy sayt AO «Almazy Anabara». (in Russian). Retrieved from http://alanab.ykt.ru
Ofitsialnyy sayt PAO «Severalmaz». (in Russian). Retrieved from http://www.severalmaz.ru
Ofitsialnyy sayt Prezidenta Rossii. (in Russian). Retrieved from http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377
Sayt PRO-ARCTIC. Retrieved from http://pro-arctic.ru/28/05/2013/resources/3516