Published in «Journal of International Economic Affairs»3 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.3.40907

Improving the methods of forming the rating assessment of the structural units of railway transport

Shkurina Lidiya Vladimirovna, Russian University of Transport, Russia

Evdokimova Ekaterina Naumovna, Russian University of Transport, Russia

Mineeva Svetlana Sergeevna, Russian University of Transport, Russia

Seslavina Elena Aleksandrovna, Russian University of Transport, Russia

Совершенствование методов формирования рейтинговой оценки структурных подразделений железнодорожного транспорта - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 20

Abstract:
The approach of estimation of activity of structural units of a transport company, based on the calculation of the basic and additional indicators, taking into account the specifics of production and financial activities of a branch of the transport company, allowing its electric energy, which allows us to generate the priority number, is proposed.

Keywords:

main and additional indicators, priority series, rating

JEL-Classification: D04, L23, R49

Citation:
Shkurina L.V., Evdokimova E.N., Mineeva S.S., Seslavina E.A. (2019). Improving the methods of forming the rating assessment of the structural units of railway transport [Sovershenstvovanie metodov formirovaniya reytingovoy otsenki strukturnyh podrazdeleniy zheleznodorozhnogo transporta]. Journal of International Economic Affairs, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.3.40907.


References (transliterated):
Beshelev S.D., Gurvich F.D. (1976). Ekspertnye otsenki v prinyatii planovyh resheniy [Expertise in making planning decisions] M.: Ekonomika. (in Russian).
Maskaeva E.A. (2018). Sovremennye podkhody k tekuschemu planirovaniyu deyatelnosti transportnoy kompanii [Modern approaches to the current planning of the transport company] Trends of economic development of the Russian transport sector: foresight, forecasts and strategies. 198-201. (in Russian).
Orlov A.I. (1996). Ekspertnye otsenki [Expert assessment]. Zavodskaya laboratoriya. 62 (1). 54-60. (in Russian).
Seslavin A.I., Seslavina E.A. (2019). Sovershenstvovanie upravleniya resursami dlya obespecheniya ustoychivogo ekonomicheskogo rosta [Improved management of resources to achieve sustainable economic growth] M.: VINITI RAN. (in Russian).
Shkurina L.V., Evdokimova E.N, Seslavina, E.A. (2008). Kompleksnaya sistema ekonomicheskogo upravleniya bezopasnostyu perevozok na zheleznodorozhnom transporte [A comprehensive system of economic security management of railway transportation]. Ekonomika zheleznyh dorog. (11). 51-55. (in Russian).
Shkurina L.V., Maskaeva E.A. (2014). Ekonomicheskoe upravlenie kachestvom transportnogo proizvodstva: teoriya i metodologiya [Economic quality management of transport production: theory and methodology] Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet putey soobscheniya. (in Russian).
Shkurina L.V., Maskaeva E.A., Alferova A.A. (2018). Ekonomicheskoe upravlenie konkurentosposobnostyu zheleznyh dorog [Economic management competitiveness of Railways] Moscow: VINITI RAN. (in Russian).
Shkurina L.V., Novikova V.B., Petrova A.F. (2013). Metodologiya organizatsii investitsionnoy deyatelnosti v vertikalno-integrirovannoy transportnoy kompanii [Methodology of organization of investment activity in the vertically integrated transport company] M.: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet putey soobscheniya. (in Russian).