Ensuring accelerated implementation of digital technologies in agriculture

Вартанова М.Л.
Ensuring accelerated implementation of digital technologies in agriculture - View in Russian

 Скачать PDF

Abstract:
Global agricultural machinery manufacturers today offer an impressive set of digital solutions aimed at sustainable linking of various processes in farms to digital information. At the same time, the level of implementation of such solutions is at the very beginning of the road, which indicates the enormous potential of this direction and the inevitability of explosive growth in the coming years. The article substantiates the necessity of transition to digital technologies in agriculture and providing favorable soil for their application in Russia.

JEL-Classification:

Citation:
Vartanova, M.L. (2019) Ensuring accelerated implementation of digital technologies in agriculture. Ekonomicheskie otnosheniya, 9(3), 1949-1962. doi: 10.18334/eo.9.3.40922 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241References:
Alenina K.A., Gribanov Yu.I. (2019). Razvitie mekhanizma formirovaniya kompetentnostnogo potentsiala upravleniya s ispolzovaniem vozmozhnostey setevizatsii i tsifrovizatsii sotsialno-ekonomicheskikh sistem [Development of the mechanism for the formation of the competence management capacity using the possibilities of networking and digitalization of socio-economic systems]. Creative economy. 13 (3). 517-522. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.3.39963 .
Babkin A.V. (2018). Tsifrovaya ekonomika i industriya 4.0: novye vyzovy [The digital economy and industry 4.0: new challenges] SPb.. (in Russian).
Babkin A.V., Chistyakova O.V. (2017). Tsifrovaya ekonomika i ee vliyanie na konkurentosposobnost predprinimatelskikh struktur [Digital economy and its impact on the competitiveness of business structures]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (24). 4087-4102. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.24.38670 .
Chupakhin A.V., Chechin A.I., Konoplin A.N. (2015). Osobennosti organizatsii tekhnicheskogo servisa APK na sovremennom etape [Peculiarities of organization of technical services of agriculture at the present stage] Innovative directions of development of technologies and technical means of mechanization of agriculture. 81-88. (in Russian).
Drobot E.V., Makarov I.N., Ivanova A.A. (2017). Osobennosti gosudarstvennogo upravleniya razvitiem strategicheskikh otrasley v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy: institutsionalnyy i sistemnyy aspekt [Features of state management of the development of strategic industries under economic sanctions: institutional and systemic aspect]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (19). 2769-2786. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.19.38358 .
Kozlova L.V. (2008). Predposylki, usloviya i perspektivy razvitiya APK Rossii po innovatsionnomu variantu prognoza [The prerequisites, conditions and prospects of development of agrarian and industrial complex of Russia on an innovative variant]. Ekonomika selskogo khozyaystva. Referativnyy zhurnal. (2). 278. (in Russian).
Kuladzhi T.V., Babkin A.V., Sokolova E.S., Murtazaev S.A. (2018). Matrichnyy instrumentariy mikroprognozirovaniya innovatsionnoy produktsii v tsifrovoy klasternoy ekonomike [Matrix instrumentation mikroprovetrivaniya innovative products in the digital economy cluster]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (1(60)). 831-839. (in Russian).
Makarov I.N. (2011). Znanie, vremya i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: realii informatsionnoy ekonomiki [Knowledge, Time and state-private partnership: actual of informational economy]. Creative economy. (4(52)). 9-15. (in Russian).
Popov A.I., Ivanov S.A. (2009). Teoreticheskie osnovy formirovaniya innovatsionno-kreativnoy ekonomiki: perekhod ot homo economicus k modeli homo creator [The theoretical basis of formation of innovative and creative economy: the transition from homo economicus to homo creator model]. Creative economy. (5). 3-12. (in Russian).
Ryzhenko A.A. (2017). Ispolzovanie uber-tekhnologiy dlya razvitiya situatsionnyh tsentrov [The use of uber technologies for the development of situational centers] Reflexive processes and control. 262. (in Russian).
Staroverov V.I., Vartanova M.L. (2019). Agrarnaya politika Rossii: sotsialnaya realnost [Agrarian policy of Russia: social reality] Youth. Family. Society. 152-130. (in Russian).
Ushachev I.G., Maslova V.V., Chekalin V.S. (2017). Ekonomicheskie problemy importozamescheniya v usloviyakh nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya APK Rossii [Economic problems of import substitution in the conditions of scientific and technological development of agrarian and industrial complex of Russia]. Agro-industrial complex: economics, management. (11). 4-11. (in Russian).
Vartanova M.L. (2018). Primenenie sovremennyh tekhnologiy v selskom khozyaystve kak sredstvo uvelicheniya proizvoditelnosti i minimizatsii poter v usloviyakh importozamescheniya [The use of modern technologies in agriculture as a means of increasing productivity and minimizing losses in terms of import substitution]. Bulletin of the Russian University of Peoples' Friendship. series: economics. 26 (4). 585-597. (in Russian). doi: 10.22363/2313-2329-2018-26-4-585-597 .
Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018). Avangardnye novatsii tsifrovoy transformatsii rossiyskogo selskogo khozyaystva [Forefront innovations of the digital transformation of Russian agriculture]. Food policy and security. 5 (1). 27-35. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.5.1.40107 .
Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018). Vliyanie neprostyh protivorechivyh protsessov na rost otechestvennogo selskogo khozyaystva [Impact of difficult contradictory processes on the growth of domestic agriculture]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (1). 13-36. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.1.38718 .
Vartanova M.L., Drobot E.V. (2019). Regulirovanie tsifrovyh finansovyh aktivov i primenenie blokcheyn tekhnologiy v selskom khozyaystve [Regulation of digital of financial assets and the use of blockchain technology in agriculture]. Creative economy. 13 (1). 37-48. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.1.39778 .
О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (с изменениями на 1 марта 2018 года)Docs.cntd.ru. (in Russian). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/902361843
Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. (in Russian). Retrieved from http://www.mcx.ru