Published in «Journal of International Economic Affairs»3 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.3.40926

The priorities of spatial development of the Arctic territories

Balandin Dmitriy Arkadevich, Institute of Economics of the Ural Branch of RAS - Perm Branch, Russia

Balandin Evgeniy Dmitrievich, Institute of Economics of the Ural Branch of RAS - Perm Branch, Russia

Pytkin Aleksandr Nikolaevich, Institute of Economics of the Ural Branch of RAS - Perm Branch, Russia

Приоритеты пространственного развития арктических территорий - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 37

Abstract:
The article discusses some aspects of the implementation of the theory of spatial development in the Arctic territories of the Russian Federation. It is noted that the transformation of the domestic economy over the past 30 years has led to a reorientation of spatial development towards the development of natural resources in remote areas of the Arctic. The authors emphasize that underestimation of the role of priorities of long-term spatial development of the Arctic territories in the future can lead to losses in their competitive potential. The analysis of socio-economic development of the Arctic zone of the country is conducted. The main investment projects of the federal level and perspective economic specialization of the Arctic regions of Russia are highlighted. Basic processes of spatial development management are proposed. The conclusion is made about the need for effective spatial development of the Arctic regions on the basis of improving the territorial organization of the economy and the optimal settlement of the population.

Keywords:

Arctic territories, mineral resource centers, priorities of economic development, priority investment projects, spatial development

JEL-Classification: R11, R12, R19

Citation:
Balandin D.A., Balandin E.D., Pytkin A.N. (2019). The priorities of spatial development of the Arctic territories [Prioritety prostranstvennogo razvitiya arkticheskikh territoriy]. Journal of International Economic Affairs, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.3.40926.


References (transliterated):
Andreeva E.L. i dr. (2017). Stsenarnye podkhody k realizatsii uralskogo vektora osvoeniya i razvitiya rossiyskoy Arktiki [Scenario-based approaches to the implementation of the Ural vector of development of the Russian Arctic] Yekaterinburg: IE UrO RAN. (in Russian).
Avksentev V.A. i dr. (2013). Fundamentalnye problemy prostranstvennogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii: mezhdistsiplinarnyy sintez [Fundamental problems of spatial development of the Russian Federation: interdisciplinary synthesis] M.: Media-Press. (in Russian).
Bukhvald E.M., Kolchugina A.V. (2019). Strategiya prostranstvennogo razvitiya i formirovanie poselencheskoy struktury ekonomiki Rossii [The strategy of spatial development and the formation of the settlement structure of the Russian economy]. Russian Journal of Housing Research. 6 (2). 157-174. (in Russian). doi: 10.18334/zhs.6.2.40812.
Granberg A.G. (2009). O programme fundamentalnyh issledovaniy prostranstvennogo razvitiya Rossii [Conceptual base of the Program on Fundamental Issues of Spatial Development: Interdisciplinary Aspect issued by the Presidium of the Russian Academy of Sciences]. Regional Research of Russia. (2). 166-178. (in Russian).
Lazhentsev V.N. (2015). Teoreticheskie itogi issledovaniy po tematike prostranstvennogo i territorialnogo razvitiya (s primerami po Evropeyskomu Severu Rossii) [Theoretical Results of Research on Spatial and Territorial Development (on Examples of the North of European Russia)]. Economy of the region. (4). 21-29. (in Russian). doi: 10.17059/2015-4-2 .
Porfirev B.N. i dr. (2018). Sotsialno-ekonomicheskaya problematika rossiyskoy Arktiki v issledovaniyakh institutov Rossiyskoy akademii nauk: istoriya, sovremennost, perspektivy [Socio-economic problems of the Russian Arctic in the research institutes of the Russian Academy of Sciences: history, present, prospects] M.: Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Nauchnyy konsultant". (in Russian).
Pytkin A.N., Balandin D.A. (2013). Investitsionnaya deyatelnost v osvoenii arkticheskogo regiona [Investment activity in the Arctic region] Perm: IE UrO RAN. (in Russian).
Pytkin A.N., Balandin D.A. (2013). Osnovnye investitsionnye riski nedropolzovaniya v arkticheskom regione [Main investment risks of subsoil use in the Arctic region]. Russian Journal of Entrepreneurship. (6(228)). 39-47. (in Russian).
Pytkin A.N., Balandin D.A. (2018). Formirovanie innovatsionnogo polya Arktiki v sovremennyh usloviyakh [Forming an Innovation Field of the Arctic in the Current Conditions]. Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: Ekonomika i pravo. (9). 23-26. (in Russian).
Shelomentsev A.G., Ukhanova A.V., Smirennikova E.V., Voronina L.V. (2018). Otsenka prostranstvennogo razvitiya regionov arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Assessment of spatial development in the regions of the arctic zone of the Russian Federation]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (4(56)). 13. (in Russian).
Tatarkin A.I., Loginov V.G., Zaharchuk E.A. (2017). Socioeconomic problems in development of the Russian Arctic Zone Herald of the Russian Academy of Sciences. 87 (1). 12-21. doi: 10.1134/S101933161701004X .
Valentey S.D., Bakhtizin A.R., Kolchugina A.V. (2018). Gotovnost regionalnyh ekonomik k modernizatsii [The readiness of regional economies to modernization]. Federalizm. (3). 143-156. (in Russian).
Kozlov V.V., Makosko A.A. Kompleksnoe osvoenie territorii Rossiyskoy Federatsii na osnove transportnyh prostranstvenno-logisticheskikh koridorov. Aktualnye problemy realizatsii megaproekta «Edinaya Evraziya: TEPR – IETS»Nauka. (in Russian). Retrieved from http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9fceb895-2348-434d-babb-aa7f0b64e42b
O perechne prioritetnyh proektov, realizuemyh na territorii Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii, i merakh po obespecheniyu ikh realizatsii: Materialy k zasedaniyu prezidiuma Gosudarstvennoy komissii po voprosam razvitiya Arktiki i Morskoy kollegii pri Pravitelstve RF (poruchenie Pravitelstva RF ot 21.04.2016 № RD-P16-2680)Arctic.gov.ru. (in Russian). Retrieved from https://www.arctic.gov.ru/FilePreview/9053275b-7821-e611-80cc-e672fe4e8e4e?nodeId=4370391e-a84c-e511-825f-10604b797c23
O sukhoputnyh territoriyakh Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii: Ukaz Prezidenta RF ot 02.05.2014 № 296 (red. ot 13.05.2019)Konsultatnt. (in Russian). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162553
Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda (utv. rasporyazheniem Pravitelstva RF ot 13.02.2019 № 207-r)Konsultatnt. (in Russian). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094