Published in «Creative Economy»8 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.8.40928

Factors of competitiveness of Russian companies on the market of consulting services

Lapenkov Vyacheslav Yurevich, The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Факторы конкурентоспособности российских компаний на рынке консалтинговых услуг - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 64

Abstract:
This article discusses the features of competitive strategies of Russian companies in the market of consulting services. According to the results of the analysis, the factors and the main competitive advantages that domestic consulting firms should have were formed.

Keywords:

competitiveness, consulting, Russian consulting services market

JEL-Classification: L84, M21, M29

Citation:
Lapenkov V.Yu. (2019). Factors of competitiveness of Russian companies on the market of consulting services [Faktory konkurentosposobnosti rossiyskikh kompaniy na rynke konsaltingovyh uslug]. Creative Economy, 13(8). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.8.40928.


References (transliterated):
Aleksandrov E.L., Kruglov V.N. (2017). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya [World economy and international economic relations] M.: Finansovyy universitet. (in Russian).
Bereznoy A.B. i dr. (2013). Mirovaya industriya upravlencheskogo konsaltinga. Mirovaya ekonomika. Globalnye tendentsii za 100 let [Global industry management consulting. The world economy. Global trends for 100 years] M.: Ekonomist. (in Russian).
Fatkhutdinov R.A. (2016). Upravlenie konkurentosposobnostyu organizatsii [Management of competitiveness of the organization] M.: Market DS. (in Russian).
Goncharov M.I., Lemzyakov G.A. (2017). Konsalting v antikrizisnom upravlenii (teoriya i praktika [Consulting in crisis management (theory and practice)] M.: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika». (in Russian).
Khalevinskaya E.D. (2017). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya [World economy and international economic relations] Moscow: Ekonomist. (in Russian).
Kraschenko L.H. (2017). Rossiyskiy konsalting: itogi 2017 goda [Russian consulting: the results of 2017]. Audit i konsalting. 44-57. (in Russian).
Kudinov A.A. (2010). Chto mozhet konsalting [What the consulting can do] Moscow: Konsaltingovyy tsentr UNIKON. (in Russian).
Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. (2010). Tolkovyy slovar russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of Russian language: 80 000 words and phraseological expressions] M.: Azbukovnik. (in Russian).
Posadskiy A.P. (2016). Osnovy konsaltinga [Foundations of consulting] Moscow: Vysshaya shkola ekonomiki. (in Russian).
Rozenberg D.I. (1983). Kommentarii k «Kapitalu» K.Marksa [Comments to “Capital” by Karl Marx] Moscow: Ekonomika. (in Russian).
Rubtsova N.V. (2016). Sektor uslug v strukture sovremennoy ekonomiki [The service sector in the structure of the modern economy] M.: EKSMO. (in Russian).
Sheyn E.G. (2017). Protsess konsaltinga. Postroenie vzaimovygodnyh otnosheniy «klient-konsultant» [The process of consulting. Build mutually beneficial relationships “the client-consultant”] SPb.: Piter. (in Russian).
Shumpetter I. (2011). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [The theory of economic development] M.. (in Russian).
Shuvalova I.A. (2018). Veduschie konsaltingovye kompanii Rossii (itogi 2018 goda) [Leading consulting companies of Russia (the results of 2018)]. Audit i konsalting. 15-28. (in Russian).