Published in «Journal of International Economic Affairs»3 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.3.40934

Formation of effective industrial clusters in conditions of digitalization

Isaychenkova Veronika Viktorovna, Bryansk State Technical University, Russia

Формирование эффективных промышленно-производственных кластеров в условиях цифровизации - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 43

Abstract:
The article substantiates the relevance of the introduction of industrial clusters in Russia. Examples of clustering of the leading countries, such as USA, great Britain, India, are analyzed. The features of the current state of clusters in Russia are considered. The features of cluster digitalization, its main methods and tools aimed at improving the efficiency and competitiveness of industrial associations are studied. The main competitive advantages of modern clusters are defined.

Keywords:

clusters, competitiveness, digitalisation, innovation

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Isaychenkova V.V. (2019). Formation of effective industrial clusters in conditions of digitalization [Formirovanie effektivnyh promyshlenno-proizvodstvennyh klasterov v usloviyakh tsifrovizatsii]. Journal of International Economic Affairs, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.3.40934.


References (transliterated):
Bergquist K., Fink C., Raffo J. (3017). Identifying and ranking the world's largest clusters of inventive activity Economic Research Working Paper. (34).
Bondarev S.A., Fisunov S.A., Zhoglicheva V.V. (2018). Tsifrovaya ekonomika kak novaya model ekonomicheskogo razvitiya v KhKhI veke [The digital economy as a new model of economic development in the twenty-first century]. Innovation and Investment. (9). 3-9. (in Russian).
European Commission, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsEucluster. Retrieved from https://www.eucluster2019.eu
European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/index_en
Ibragimova R.S., Golovkin D.S. (2019). Klyuchevye faktory formirovaniya usloviy razvitiya innovatsionno-promyshlennogo klastera [Key factors of the development of the conditions for innovation industrial cluster development]. Perm University Herald. ECONOMY. 14 (1). 177-192. (in Russian). doi: 10.17072/1994-9960-2019-1-177-192 .
Indian sme clustersDcmsme.gov.in. Retrieved from https://www.dcmsme.gov.in/clusters/clus/indsme.htm
Industrial clusters in EnglandThe UK Government website. Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/industrial-clusters-in-england
Ksenofontova O.L. (2015). Opyt zarubezhnyh stran po sozdaniyu i funktsionirovaniyu klasterov: modelnyy podkhod [The foreign countries experience in cluster establishing and functioning: a model-based approach]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regionalnoe prilozhenie. (2(42)). 36-42. (in Russian).
Mashunin Yu.K., Mashunin K.Yu. (2018). Strategicheskoe i innovatsionnoe razvitie klastera na baze tsifrovoy ekonomiki [Strategic and innovative development of the cluster based on the digital economy]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. 11 (4). 85-99. (in Russian). doi: 10.18721/JE.11406 .
Nikolaev M.A., Makhotaeva M.Yu., Malyshev D.P., Grigoreva O.V., Petrova O.S (2014). Mekhanizm formirovaniya regionalnyh innovatsionnyh klasterov [The mechanism of formation of regional innovative clusters] Pskov: Izdatelstvo PskovGU. (in Russian).
Pugacheva N.B., Baranov Yu.A. (2013). Zarubezhnyy opyt klasterizatsii: istoricheskiy aspekt [Foreign experience of clustering: historical aspect]. Obschestvo: filosofiya, istoriya, kultura. (2). 45-48. (in Russian).
Schetinina N.Yu. (2017). Industriya 4.0: prakticheskie aspekty realizatsii v rossiyskikh usloviyakh [Industry 4.0: practical aspects of introduction in the russian conditions]. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obschestve. (1(21)). 75-84. (in Russian).
Soboleva Yu.P., Lygina N.I. (2013). Praktika realizatsii klasternoy politiki v regionakh [Practice of cluster policy realization in regions]. OrelSIET Bulletin. (2(24)). 59-65. (in Russian).
The U.SCluster Mapping Project. Retrieved from http://www.clustermapping.us
Veselovskiy M.Ya., Pogodina T.V. (2019). Tsifrovye tekhnologii i ikh vliyanie na innovatsionnoe razvitie regionalnogo promyshlennogo kompleksa [Digital technologies and their influence on the innovative development of the regional industrial complex]. Problemsof regional economy. (1(38)). 21-26. (in Russian).
Proekt «Karta klasterov Rossii» initsiirovan i razrabotan spetsialistami Rossiyskoy klasternoy observatorii ISIEZ NIU VShECluster. (in Russian). Retrieved from https://map.cluster.hse.ru/list