Published in «Leadership and Management»3 / 2019
DOI: 10.18334/lim.6.3.40948

The method of assessing the quality of management using diversified resources formation and development of high-tech industrial production

Alabugin Anatoliy Alekseevich, South Ural State University (national research university), Russia

Beregovaya Irina Borisovna, Orenburg State University, Russia

Метод оценки качества управления использованием диверсифицированных ресурсов формирования и развития высокотехнологичного промышленного производства - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 7

Abstract:
The relevance of the issue is due to the need to develop tools to determine the level of technological development of industrial production. The purpose of the study and this article is to develop a method for assessing the quality of management of the use of diversified resources of formation and development of high-tech industrial production on the basis of their quantitative measurement.
The valuation method involves the determination of the coefficient of knowledge-based integration of complementary resources, which determines the possibility of their diversification based on the convergence of the trajectories changes the purpose of providing high-tech innovative transformation and establishing differentiating level of the competitive reforms provided by the differences types and stages of formation and development of high-tech industrial production in the loop integration of resources, which define the capabilities of an industrial enterprise.
The methodical approach offered by us will allow to “digitize“ differentiating characteristics of types and stages of formation and development of high-tech industrial production. This will make it possible to determine the further vector of its development. Particular coefficients of use of a particular type of resource should be taken into account to determine the quality of the application of additional management functions, when quantifying the level of competitiveness of technology and product.

Keywords:

coefficient of research intensity, evaluation method of quality control using diversified resources of the high-tech industrial production, private utilization of diversified resources, ratio of knowledge-based integration of complementary resources

JEL-Classification: M10, M11, M19

Citation:
Alabugin A.A., Beregovaya I.B. (2019). The method of assessing the quality of management using diversified resources formation and development of high-tech industrial production [Metod otsenki kachestva upravleniya ispolzovaniem diversifitsirovannyh resursov formirovaniya i razvitiya vysokotekhnologichnogo promyshlennogo proizvodstva]. Leadership and Management, 6(3). (in Russian). – doi: 10.18334/lim.6.3.40948.


References (transliterated):
A.V. Fomina, B.N. Avdonin, A.M. Batkovskiy, M.A. Batkovskiy (2014). Upravlenie razvitiem vysokotekhnologichnyh predpriyatiy naukoemkikh otrasley promyshlennosti [Managing the development of high-tech enterprises high-tech industries] Moskva : Kreativnaya ekonomika. (in Russian).
Alabugin A.A. (2017). Osobennosti konkurentosposobnoy modernizatsii vysokotekhnologichnogo promyshlennogo proizvodstva v usloviyakh importozamescheniya [Particularly competitive modernization of the high technology industry in terms of import]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (6). 14-17. (in Russian).
Alabugin A.A. (2018). Osobennosti upravleniya formirovaniem i razvitiem vysokotekhnologichnogo promyshlennogo proizvodstva [Features of management of formation and development of high-tech industrial production]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (9). 2473-2486. (in Russian).
Alabugin A.A. (2019). Modeli teorii i metodologii integratsionno-balansiruyuschego upravleniya resursami intellektualnogo truda i kapitala v usloviyakh singulyarnosti tekhnologiy: kontseptualnye osnovy issledovaniya [Model theory and methodology of integration-balancing management of resources of intellectual work and capital in the context of singularity technologies: conceptual framework of the study]. Innovations. (4). 10-20. (in Russian).
Dudkina M.N. (2009). Issledovanie sistemy upravleniya intellektualnoy sobstvennostyu naukoemkikh predpriyatiy [A study of the system of intellectual property management for knowledge-intensive enterprises]. Innovatsionnyy Vestnik Region. (3). 9-13. (in Russian).
Shpolyanskaya A. A. (2015). Vysokotekhnologichnye otrasli: opredelenie i usloviya razvitiya [High technology industries: definition and development conditions]. The young scientist. (22). 518-522. (in Russian).
Tarasov I.V. (2018). Industriya 4.0: ponyatie, kontseptsii, tendentsii razvitiya [Industry 4.0: concept & development]. Strategii biznesa. (6). 57-63. (in Russian).
Belov V.B. Novaya paradigma promyshlennogo razvitiya Germanii – strategiya “Industriya 4.0”Docplayer.ru. (in Russian). Retrieved May 20, 2019, from https://docplayer.ru/53803861-Novaya-paradigma-promyshlennogo-razvitiya-germanii-strategiya-industriya-4-0.html
Dzhi, B. Buduschie globalnye trendy v innovatsionnyh startapakhWww.youtube.com. (in Russian). Retrieved November 26, 18, from https://www.youtube.com/watch?v=0nl4MDocrJk
K. Novoselov, I. Rybakov, D. Peskov Kak rozhdaetsya buduscheeWww.youtube.com. (in Russian). Retrieved November 26, 18, from https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=QZD1pEGbjtQ
Fizicheskaya ekonomikaDic.academic.ru. (in Russian). Retrieved December 21, 2018, from http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
Chadaev, A. Prakticheskiy instrumentariy, taktika i strategii v sovremennom upravleniiGo.mail.ru. (in Russian). Retrieved November 26, 2018, from https://go.mail.ru/search_video?src=go&rf=tv.mail.ru&sbmt=1543214806936&fm=1&q=A.Chadaev.+Prakticheskiy+instrumentariy%2C+taktika+i+strategii+v+sovremennom+upravlenii
Schedrovitskiy, P. Vverkh i vniz po volnam promyshlennoy revolyutsii (videolektsiya)Www.youtube.com. (in Russian). Retrieved November 26, 18, from https://www.youtube.com/watch?v=gB6fRwkBPMc