Published in «Creative Economy»9 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.9.41005

Features of staff involvement in the QMS process in an educational organization

Mrachkovskiy Anatoliy Evgenevich, Omsk State Technical University, Russia

Telyatnikova Tatiana Viktorovna, Omsk State Technical University, Russia

Shevchenko Natalya Vasilevna, Omsk State Technical University, Russia

Особенности вовлечения персонала в процесс СМК в образовательной организации - View in Russian

Abstract:
The relevance of the article is due to the need and importance at the present stage of consideration of issues of personnel involvement in the process of quality management system in an educational organization. The article deals with the theoretical approaches to the concept of personnel involvement, the expediency of considering the process of quality management system in terms of personnel involvement, as well as the features of personnel involvement in the quality management system in an educational organization. The monitoring data of Omsk universities in the main areas of performance in comparison with the threshold values are presented. The necessity of mutual cooperation of all interested parties in order to improve the quality of education, and as a consequence of the development of science and achieving the world level by the universities of the Russian Federation is shown.

Keywords:

efficiency of higher educational institutions activity, employee engagement, staff loyalty, system of quality management

JEL-Classification: I23, M11, M12

Citation:
Mrachkovskiy A.E., Telyatnikova T.V., Shevchenko N.V. (2019). Features of staff involvement in the QMS process in an educational organization [Osobennosti vovlecheniya personala v protsess SMK v obrazovatelnoy organizatsii]. Creative Economy, 13(9). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.9.41005.


References (transliterated):
Dresher Yu.N. (2013). Rol rukovodstva v vovlechenii personala v protsess vnedreniya sistemy menedzhmenta kachestva [The role of leaders in involving personnel into the process of implementation of quality management system]. Informatsionnyy byulleten RBA. (6). 145-148. (in Russian).
Golovetskiy, N.Ya. (2015). K voprosu o monitoringe effektivnosti deyatelnosti obrazovatelnyh organizatsiy vysshego obrazovaniya [To a question about monitoring of the effectiveness of the activity of the educational organizations of higher education]. Naukovedenie (Science). 7 (6). 26. (in Russian). doi: 10.15862/23EVN615 .
Polyakov, D. (2006). Korporativnaya vzaimosvyaz [Corporate relationship]. Elitnyy personal. (41). 6-7. (in Russian).
Sokolova, L.I. (2009). Formirovanie podsistemy izmereniya i analiza udovletvoryonnosti i vovlechyonnosti personala v protsessy sistemy menedzhmenta kachestva obrazovatelnoy organizatsii [The formation of a subsystem of measuring and analyzing customer satisfaction and employee engagement in the processes of the quality management system of the educational organization] Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta. (in Russian).
pod red. T. Konti, E. Kondo, G. Vatsona (2005). Kachestvo v XXI veke. Rol kachestva v obespechenii konkurentosposobnosti i ustoychivogo razvitiya [The quality in the XXI century. The role of quality in competitiveness and sustainable development] Moskva : RIA «Standarty i kachestvo». (in Russian).
Vershilo, Yu.M. Otsenka vliyaniya loyalnosti personala na ekonomicheskuyu effektivnosty deyatelnosti kommercheskogo bankaEkonomicheskaya biblioteka. Retrieved from http://economy-lib.com/otsenka-vliyaniya-loyalnostipersonala-na-ekonomicheskuyu-effektivnost-deyatelnostiommercheskogobanka#ixzz40WfnC6KQ.