Published in «Leadership and Management»3 / 2019
DOI: 10.18334/lim.6.3.41021

Conceptual aspects of restructuring management in the regional industry

Schepakin Mikhail Borisovich, Kuban State University of Technology, Russia

Gubin Viktor Anatolevich, Kuban State University of Technology, Russia

Khandamova Eva Frizovna, Kuban State University of Technology, Russia

Концептуальные аспекты управления реструктуризацией промышленности региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 33

Abstract:
The economic nature is revealed and the economic and managerial identity of the restructuring is determined. In the context of managing this process, a restructuring classification has been developed. A conceptual model for managing the functioning and development of the regional industrial complex according to the “restructuring” factor is proposed.

Keywords:

classification of restructuring, conceptual model of restructuring management in the regional industry, economic and managerial identity of restructuring, essence of restructuring, regional industry

JEL-Classification: O14, R11, R12, R19

Citation:
Schepakin M.B., Gubin V.A., Khandamova E.F. (2019). Conceptual aspects of restructuring management in the regional industry [Kontseptualnye aspekty upravleniya restrukturizatsiey promyshlennosti regiona]. Leadership and Management, 6(3). (in Russian). – doi: 10.18334/lim.6.3.41021.


References (transliterated):
Aistova M.D. (2002). Restrukturizatsiya predpriyatiy: voprosy upravleniya. Strategii, koordinatsiya strukturnyh parametrov, snizhenie soprotivleniya preobrazovaniyam [Restructuring of the enterprises: questions of management. Strategy, coordination of the structural parameters, reducing resistance to change] M.: Alpina Pablisher. (in Russian).
Ayvazyan Z.G., Kirichenko V.V. (1999). Antikrizisnoe upravlenie: prinyatie resheniy na krayu propasti [Crisis management: decision making on the brink]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (4). 94-100. (in Russian).
Azriliyan A.N. (1999). Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Big economic dictionary] M.: Institut novoy ekonomiki. (in Russian).
Chernobrovkina N.I. (2015). Ekonomicheskaya identichnost kak forma samoopredeleniya i samopozitsionirovaniya regionalnogo sotsiuma [Economic identity as a form of self-determination and composizionibagni regional society]. Gumanitariy Yuga Rossii. (1(8)). 134-141. (in Russian).
Gayduk K.V., Merzlikina G.S. (2002). Funktsionalnaya restrukturizatsiya kommercheskikh organizatsiy [Functional restructuring of commercial organizations]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (2). 89-93. (in Russian).
Goldberg I., Uotkins A. (2000). Restrukturizatsiya predpriyatiy [The restructuring of enterprises]. Investitsii v Rossii. (6). 13-20. (in Russian).
Gritans Ya.M. (2005). Organizatsionnoe proektirovanie i restrukturizatsiya (reinzhiniring) predpriyatiy i kholdingov [Organizational design and restructuring (reengineering) of the companies and holdings] M.: Volters Kluver. (in Russian).
Gubin V.A., Schepakin M.B., Gubin G.V. (2014). Upravlenie restrukturizatsiey ekonomiki regiona: podkhody, prioritety, mekhanizmy [The restructuring of the regional economy: approaches, priorities, mechanisms] Krasnodar: Izdatelskiy Dom ‒ Yug. (in Russian).
Gubin V.A., Schepakin M.B., Gubin G.V. (2017). Restrukturizatsiya predpriyatiy i kompleksov [The restructuring of enterprises and complexes] Krasnodar: FGBOU VO «KubGTU». (in Russian).
Karlik A.N., Komarov A. (2005). Promyshlennaya politika i razvitie regionov [Industrial Policy and Regional Development]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (3). 66-71. (in Russian).
Katkov V.M. (2002). Kto mozhet provesti restrukturizatsiyu promyshlennogo predpriyatiya [Who can restructure industrial enterprises]. Stocks and bods market. (2). 56-59. (in Russian).
Kerashev A.A. (2007). Integratsionnoe vzaimodeystvie v prostranstve makroregiona [Integration in space of the macroregion] Maykop: AGU. (in Russian).
Khammer M., Champi Dzh. (1997). Reinzheniring korporatsii: Manifest revolyutsii v biznese [Reengineering the Corporation: a Manifesto revolution in business] SPb.: Izdatelstvo S.-Peterburgskogo universiteta. (in Russian).
Khandamova E.F., Krivosheeva E.V., Fitsurina M.S., Mikhaylova V.M. i dr. (2019). Marketingovye instrumenty upravleniya konkurentosposobnostyu proizvodstvennyh predpriyatiy [The marketing tools of management of competitiveness of industrial enterprises] Krasnodar: Izd. FGBO VO «KubGTU». (in Russian).
Khandamova E.F., Schepakin M.B. (2015). Razvitie motivatsionno-kommunikatsionnoy kontseptsii marketinga [Development of the motivational and communication concept of marketing]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (8-2(61)). 968-973. (in Russian).
Korolkova E.M., Andryuschenko V.A. (2004). Problemy i faktory uspekha restrukturizatsii [Problems and success factors restructuring] Advanced technology development. 170. (in Russian).
Krutik A.B., Muravev A.I. (2001). Antikrizisnyy menedzhment [Crisis management] SPb.: Piter. (in Russian).
Kryzhanovskiy V.G. (1998). Restrukturizatsiya predpriyatiya [Restructuring of the company] M.: PRIOR. (in Russian).
Mashtakov A.I., Schepakin M.B.. Oblogin M.V. (2016). Diversifikatsiya kak instrument upravleniya ustoychivym razvitiem biznesa v regionalnoy ekonomike [Diversification as a sustainable development management tool business in the regional economy]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12-1(77)). 410-417. (in Russian).
Mishulin G.M., Serikov D.Yu. (2017). V razvitie podkhoda k formirovaniyu sovremennoy modeli marketinga [In the development of the approach to the formation of the modern model of marketing]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2-1(79)). 552-556. (in Russian).
Odintsov M.V., Ezhkin L.V. (2000). Restrukturizatsiya – put povysheniya konkurentosposobnosti proizvodstva [Restructuring is a way of increasing manufacturing competitiveness]. The Economist. (1). 58-65. (in Russian).
Schepakin M.B. (1998). Motivatsionnye aspekty organizatsionno-povedencheskogo menedzhmenta [Motivational aspects of organizational and behavioral management] Problems and prospects of Russian management at the threshold of the XXI century. 131-144. (in Russian).
Schepakin M.B., Avdeeva R.A., Latynin E.S. (2016). Razvitie marketingovoy seti khozyaystvuyuschim subektom v nestabilnoy ekonomike [Evolution of a marketing network economic entity in unstable economy]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10-1(75)). 473-480. (in Russian).
Schepakin M.B., Gubin V.A., Khandamova E.F. (2019). Marketingovo-resursnyy podkhod k antikrizisnomu upravleniyu apriorno nestabilnymi sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Marketing-resource approach to crisis management of a priori unstable socio-economic systems]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (1). 113-136. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2019-1-113-136.
Schepakin M.B., Oblogin M.V., Mikhaylova V.M., Sokolova L.I. (2019). K razrabotke klassifikatsiy roznichnyh torgovyh setey v usloviyakh ikh marketingovoy adaptatsii k trebovaniyam nestabilnogo rynka [To the development of classifications of retail chains in terms of their marketing adaptation to the requirements of an unstable market]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (2). 572-593. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.5.40624.
Shapkin A.S., Shapkin V.A. (2017). Teoriya riska i modelirovanie riskovyh situatsiy [Risk theory and modeling risk situations] M.: Dashkov i Ko. (in Russian).
Trenev V.N. i dr. (2001). Reformirovanie i restrukturizatsiya predpriyatiya. Metodika i opyt [The reform and restructuring of the company. The methodology and experience] M.: Izd-vo PRIOR. (in Russian).
Varlamov A.S. (2008). Organizatsionno-ekonomicheskaya suschnost restrukturizatsii [Organizational and economic essence of the restructuring]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. (5(105)). 3-10. (in Russian).
Pecherskiy A., Sirotkin D., Gusakov V. Restrukturizatsiya promyshlennyh kompaniyCfin.ru. Retrieved July 06, 2019, from https://www.cfin.ru/management/strategy/ change/ industrial_ restructure.shtml