Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.3.41175

Activization of innovative activity of the enterprise from the position of the intrapreneurial units management mechanism

Troshina Elena Pavlovna, Samara State University of Economics, Russia

Kutuev Artyom Valerievich, Samara State University of Economics, Russia

Активизация инновационной деятельности предприятия с позиции создания механизма управления интрапренерскими подразделениями - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 20

Abstract:
Increase of innovative activity is one of the key factors of growth of competitiveness of the Russian enterprise providing long-term development of the company and achievement of strategic goals and receipt of stable profits for the future. As part of the study, a systematic approach was used in interviewing entrepreneurs in various fields of activity of the Samara region. Enterprises are characterized by a low level of knowledge-intensive products, the predominant number of inventions (more than 70%) is aimed at maintaining or slightly improving existing equipment and technologies. Therefore, the creation of intrapreneurial units in combination with the use of tools for the development of innovative thinking of personnel will allow the company's management to effectively use business processes and achieve strategic goals and stable profits in the future through the formation and use of information and knowledge infrastructure, which is very important for managers who want to strengthen the competitive position of their company in the market.

Keywords:

innovative activity, innovative potential, innovative thinking, intrapreneurship units

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Troshina E.P., Kutuev A.V. (2019). Activization of innovative activity of the enterprise from the position of the intrapreneurial units management mechanism [Aktivizatsiya innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiya s pozitsii sozdaniya mekhanizma upravleniya intraprenerskimi podrazdeleniyami]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.3.41175.


References (transliterated):
Danilina E., Gorelov D., Malikova Ya. (2017). Innovatsionnyy menedzhment v upravlenii personalom [Innovation management in personnel management] M.: Dashkov i K. (in Russian).
Gaponenko A.L., Myasoedov P.S. (2017). Spetsifika menedzhmenta znaniy v novyh malyh organizatsiyakh [Specifics of Knowledge Management in the New Small Organizations]. Management consulting. (5(101)). 103-111. (in Russian).
Gildingersh M.G., Potemkin V.K., Poskochinova O.G (2009). Innovatsionnyy menedzhmen [Innovative management] SPb.: Izd-vo SPbGUEF. (in Russian).
Global Innovation IndexTadviser.ru. Retrieved from http://www.tadviser.ru/a/419543
Grinberg E.Ya., Pleshkova A.Yu. (2018). K voprosu o podgotovke spetsialistov po upravleniyu znaniyami [To the question about training on knowledge management]. Open Education. 22 (2). 14-26. (in Russian). doi: 10.21686/1818-4243-2018-2-14-26 .
Guseva G.V. (2018). Metodologicheskie osnovy vnedreniya intraprenerstva s ispolzovaniem vnutrennikh venchurnyh strategiy v organizatsii [Methodological Basis for Intrapreneurship Implementation with the Use of Internal Venture Strategies in Companies]. Bulletin of Baikal State University. 28 (1). 36-43. (in Russian). doi: 10.17150/2500-2759.2018.28(1).36-43 .
Imai M. (2016). Kaydzen: Klyuch k uspekhu yaponskikh kompaniy [Kaizen: the Key to success of Japanese companies] M.: Alpina Pablisher. (in Russian).
Izmaylov A.M., Ashmarina S.I. (2016). Mekhanizm upravleniya informatsionno-znanievymi resursami [Mechanism of information resources knowledge]. Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. (1(67)). 261-266. (in Russian). doi: 10.20914/2310-1202-2016-1-261-266.
Petrische V.I. (2011). Intellektualnoe obespechenie innovatsionnogo razvitiya predprinimatelstva [Intellectual support of innovative entrepreneurship]. Tomsk state pedagogical university bulletin (TSPU Bulletin). (12). 155-161. (in Russian).
Shirokova G.V., Ezhova Ya.S. (2012). Stanovlenie vnutrifirmennogo predprinimatelstva v rossiyskoy kompanii: formirovanie, razvitie i perspektivy [The development of corporate entrepreneurship system in Russian company: creation, evolution and prospects]. Russian Management Journal. 10 (1). 117-140. (in Russian).
Sotnikova K.I. (2013). Gde iskat korni innovatsionnosti: vzaimosvyaz mezhdu innovatsionnoy sredoy i sistemoy upravleniya [Where to look for the roots of innovation : the relationship between innovation and environment management system]. Organizer of Production. (3(58)). 89-94. (in Russian).
Sultanova A.V., Troshina E.P. (2017). Organizatsiya intraprenerskoy deyatelnosti v organizatsiyakh nauchno-issledovatelskoy sfery [The organization of intrapreneurship in the organizations of the scientific and research sphere]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (8-1(85)). 917-922. (in Russian).
Troshina E.P. (2009). Mekhanizm podderzhki i razvitiya intraprenerstva na predpriyatii [The mechanism of support and development of entrepreneurship in the enterprise] Saratov. (in Russian).
Zhabin A.P., Kandrashina E.A., Troshina E.P. (2009). Intraprenerstvo kak instrument upravleniya innovatsionnoy aktivnostyu predpriyatiya [Entrepreneurship as an instrument of managing the innovative activity of the enterprise]. Vestnik of Samara State University of Economics. (6(56)). 38-43. (in Russian).