Published in «Shadow Economy»3 / 2019
DOI: 10.18334/tek.3.3.41179

Определение размера теневого сектора малого бизнеса на региональном уровне (на примере Забайкальского края)

Bochkareva Innesa Vladimirovna, Transbaikal State University, Russia

Определение размера теневого сектора малого бизнеса на региональном уровне (на примере Забайкальского края) - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 33

Abstract:
The article proposes an algorithm for calculating the size of the shadow sector of small business in the region as the amount of lost income (turnover) due to inefficient business conditions for small enterprises in the region in comparison with the other more efficient regions. The calculation was made for small enterprises of the Zabaykalsky Krai according to the statistics of 2015-2016.

Keywords:

average percentage of lost turnover, labor productivity, lost income (turnover), shadow sector, small business, small enterprises
Citation:
Bochkareva I.V. (2019). Определение размера теневого сектора малого бизнеса на региональном уровне (на примере Забайкальского края) [Opredelenie razmera tenevogo sektora malogo biznesa na regionalnom urovne (na primere Zabaykalskogo kraya)]. Shadow Economy, 3(3). (in Russian). – doi: 10.18334/tek.3.3.41179.


References (transliterated):
Burov V.Yu. (2010). Tenevaya deyatelnost subektov malogo predprinimatelstva i puti ee legalizatsii [Shadow activity of small businesses and the ways of its legalization] Chita: Izd-vo ChitGU. (in Russian).
Burov V.Yu. (2011). Osnovy predprinimatelstva [Fundamentals of entrepreneurship] Chita: Izd-vo ChitGU. (in Russian).
Burov V.Yu., Shemyakin A. (2018). Osobennosti upravleniya finansami malyh predpriyatiy pri osuschestvlenii tenevoy ekonomicheskoy deyatelnosti [Features of financial management of small enterprises in the implementation of shadow economic activity]. Shadow Economy. 2 (1). 23-28. (in Russian). doi: 10.18334/tek.2.1.40565.
Dmitrieva E.O., Drobot E.V. (2018). Tenevaya ekonomika: ugrozy i posledstviya [Shadow economy: threats and consequences]. Shadow Economy. 2 (1). 9-16. (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.1.37636.
Kaybalina N.B. (2018). Vliyanie tenevyh ekonomicheskikh otnosheniy na konkurentosposobnost regionov [Competitiveness and shadow economic relations]. Shadow Economy. 2 (3). 89-103. (in Russian). doi: 10.18334/tek.2.3.40899.
Kharlamova E.V. (2018). Tenevaya ekonomika v Rossii: prichiny i formy eyo proyavleniya [Shadow economy in Russia: causes and forms of its manifestations]. Shadow Economy. 2 (1). 17-21. (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.4.37633.
Maga A.A., Nikolau P.E. (2019). Analiz masshtabov tenevoy ekonomiki v Respublike Uzbekistan [The analysis of the size of the shadow economy in the Republic of Uzbekistan]. Shadow Economy. 3 (2). 115-126. (in Russian). doi: 10.18334/tek.3.2.40936.
Novenkova A.Z. (2017). Rasshirenie sostava indikatorov rezultativnosti regionalnogo upravleniya s uchetom sostoyaniya tenevogo sektora [Expanding performance indicators of regional governance, taking into account the state of the underground sector]. Shadow Economy. 1 (3). 101-114. (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.3.37631.
Novenkova A.Z. (2017). Vliyanie tenevoy ekonomiki na dinamiku pokazateley regionalnogo sotsialno- ekonomicheskogo razvitiya [Impact of shadow economy on the dynamics of indicators of regional social and economic development]. Shadow Economy. 1 (2). 73-81. (in Russian). doi: 10.18334/tek.1.2.37632.
Samarukha V.I., Burov V.Yu. (2010). Tenevaya ekonomika v sisteme predprinimatelskoy deyatelnosti regiona [The shadow economy in the business activities of the region] Irkutsk: Izd-vo BGUEP. (in Russian).
Appatova Yu.E. Obzor metodov otsenki tenevoy ekonomikiLigaks.ru. (in Russian). Retrieved from http://ligaks.ru/3/5/122/sovmeglvks
Statisticheskiy sbornik Maloe i srednee predprinimatelstvo v Rossii – 2017Gks. (in Russian). Retrieved from http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm