Published in «Creative Economy»10 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.10.41219

Methodological approaches to the assessment of transaction costs in the market of intellectual labour

Lavrova Yuliya Sergeevna, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia

Методические подходы к оценке трансакционных издержек на рынке интеллектуального труда - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 23

Abstract:
This article discusses various methods of estimating transaction costs in the market of intellectual labour. Innovative activity contributes to the creation of intellectual property, for the mastery of which it is necessary to bear transaction costs aimed at protecting exclusive rights and the use of intellectual property to improve the efficiency of the enterprise. The article considers the evaluation methods proposed by Yu.I. Seliverstov and E.I. Ablyazov.

Keywords:

evaluation, fixed assets, intellectual property, license, patent, planning, transaction costs

JEL-Classification: D23, D29, D45

Citation:
Lavrova Yu.S. (2019). Methodological approaches to the assessment of transaction costs in the market of intellectual labour [Metodicheskie podkhody k otsenke transaktsionnyh izderzhek na rynke intellektualnogo truda]. Creative Economy, 13(10). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.10.41219.


References (transliterated):
Ablyazov E.I. (2018). Funktsionalnaya model otsenki menedzhmenta intellektualnoy sobstvennosti na predpriyatii [The functional model of the evaluation of the management of intellectual property in the enterprise]. Bulletin of Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics. (2(71)). 40-44. (in Russian).
Eggertsson T. (2001). Ekonomicheskoe povedenie i instituty [Economic behavior and institutions] M.: Delo. (in Russian).
Khadiullina G.N. (2010). Transaktsionnye izderzhki realizatsii intellektualnoy sobstvennosti v sovremennoy rossiyskoy ekonomike [Transaction costs of implementing intellectual property in the modern Russian economy]. Russian Journal of Entrepreneurship. 11 (10). 24-30. (in Russian).
Leontev B.B., Mamadzhanov Kh.A. (2007). Osnovy otsenki intellektualnoy sobstvennosti v Rossii [The basics of valuation of intellectual property in Russia] M.: INITs Rospatenta. (in Russian).
Lukichev N.Yu. (2015). Analiz razvitiya ponyatiy transaktsii i transaktsionnyh izderzhek [The analysis of the concept of transaction and transaction costs]. Vestnik MGSU. (4). 519. (in Russian).
Nort D. (2015). Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional change and economic performance] M.: Nachala. (in Russian).
Novgorodov P.A. (2019). Otsenka stoimosti intellektualnogo kapitala vuza: metodicheskiy aspekt [Valuation of higher education institution’s intellectual capital: The issue of methodology]. Izvestiya uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 20 (1). 78-94. (in Russian). doi: 10.29141/2073-1019-2019-20-1-6 .
Sapozhnikova N.G. (2013). Formirovanie sistematizirovannoy informatsii o transaktsionnyh izderzhkakh korporatsiy [Formation of systematic information on transaction costs of corporations]. Economic analysis: theory and practice. (38(341)). 49-58. (in Russian).
Seliverstov Yu.I. (2012). Kontsessiya kak instrument kommertsializatsii intellektualnoy sobstvennosti [Concession as a Tool for Commercialization of Intellectual Property]. Russian Journal of Entrepreneurship. 13 (12). 31-36. (in Russian).
Stepanova T.E. (2010). Transaktsionnye instituty: soderzhanie i rol v razvitii mirovoy ekonomiki [Transaction institutions: contents and role in the development of the world economy]. Economic sciences. (12). 397-404. (in Russian).
Uanyan A.Yu., Suslova S.E. (2011). Kommertsializatsiya intellektualnoy sobstvennosti v Rossii [Commercialization of intellectual property in Russia]. Russian Journal of Entrepreneurship. (4(2)). 40-42. (in Russian).
Seliverstov Yu.I. Metodika analiza nakopleniya i ispolzovaniya intellektualnoy sobstvennosti predpriyatiyaCyberleninka.ru. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-nakopleniya-i-ispolzovaniya-intellektualnoy-sobstvennosti-predpriyatiya