Published in «Creative Economy»10 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.10.41221

The definition of scenario models of the enterprises resource provision

Sukhodoeva Lyudmila Fedorovna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Roganova Svetlana Yurevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Sukhodoev Dmitriy Viktorovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Определение сценарных моделей ресурсного обеспечения предприятий - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 19

Abstract:
The article deals with the use of the resource potential of the region and the development of the resource base of enterprises. The order of the organization of resources distribution is given; heterogeneity of development of the enterprises is defined. The process of resource substitution is considered. The model of resource allocation coordination is considered in detail. Considerable attention is paid to the mechanism of resource provision of innovative technologies. A digital mechanism of resource sources management is proposed.

Keywords:

adaptability, coordination of resource supply, digital technologies, distribution mechanism, modeling, resource field, resource substitution

JEL-Classification: L26, M11, M21, O31

Citation:
Sukhodoeva L.F., Roganova S.Yu., Sukhodoev D.V. (2019). The definition of scenario models of the enterprises resource provision [Opredelenie stsenarnyh modeley resursnogo obespecheniya predpriyatiy]. Creative Economy, 13(10). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.10.41221.


References (transliterated):
Rachinskiy A.V., Sukhodoeva L.F., Kopasovskaya N.G. (2017). Rynochnaya stoimost konkurentnyh aktivov territorii [The market value of competitive assets of the territory]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (8-1(55)). 107-110. (in Russian).
Roganova S.Yu., Sukhodoev D.V., Kopasovskaya N.G., Sukhodoeva L.F., Ogorodova M.V., Shalaeva M.V. (2018). Chelovecheskiy resursnyy potentsial regiona [Human resource potential of the region]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10(99)). 515-519. (in Russian).
Roganova S.Yu., Sukhodoev D.V., Ogorodova M.V., Sukhodoeva L.F. (2018). Koordinatsiya resursnogo obespecheniya predpriyatiy s pomoschyu tsifrovyh tekhnologiy [Coordination of resource provision of enterprises with the help of digital technology]. Financial economics. (5). 1236-1240. (in Russian).
Sukhodoev D.V., Sukhodoev N.D. (2013). Innovatsionnoe razvitie regiona na osnove ego resursnogo potentsiala [Innovative development of the region based on resource potential] Actual problems of modern science. 241-245. (in Russian).
Sukhodoev D.V., Sukhodoev N.D. (2014). Restrukturirovanie predpriyatiy i razvitie biznesa [Restructuring of enterprises and business development]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (6(47)). 812-816. (in Russian).
Sukhodoev D.V., Svadbina T.V., Sukhodoeva L.F. (2017). Sovremennyy trudovoy resursnyy potentsial predpriyatiya [Modern labour resource potential of the enterprise] Industrial development of Russia: problems and prospects. 222-224. (in Russian).
Sukhodoeva L.F. (2012). Formirovanie organizatsionnogo potentsiala promyshlennyh predpriyatiy megapolisa [The development of the institutional capacities of the metropolis industrial enterprises] Nizhny Novgorod. (in Russian).
Sukhodoeva L.F., Coe J. (2014). Innovations in training leaders of an organization Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. (2-1). 278-282.
Sukhodoeva L.F., Rachinskiy A.V., Sukhodoev D.V. (2017). Investirovanie resursov v konkurentnoy srede [Investment of resources in a competitive environment]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (8-1(55)). 117-121. (in Russian).
Sukhodoeva L.F., Sukhodoev D.V. (2014). Osobennosti formirovaniya predprinimatelskikh struktur [Features of formation of the business structure]. Russian Journal of Entrepreneurship. (14(260)). 97-106. (in Russian).
Zhiltsova Yu.V., Sukhodoeva L.F. (2011). Formirovanie regionalnogo indeksa razvitiya v sovremennoy rossiyskoy ekonomike [The formation of the regional development index in the Russian economy]. Today and tomorrow of the Russian economy. (46). 186-188. (in Russian).