Published in «Creative Economy»10 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.10.41235

Corporate culture is a determinant of activation of innovative behaviour of the organization’s personnel

Stepanov Aleksandr Annayarovich, MGIMO-University (Moscow State Institute of International Relations); International Institute of Energy Policy and Diplomacy of MGIMO University, Russia

Savina Margarita Vitalevna, Russian State Social University, Russia

Корпоративная культура – детерминанта активизации инновационного поведения персонала организации - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 27

Abstract:
The article considers one of the main factors of innovative development of enterprises, which determines the effectiveness of their innovative behavior, the innovative corporate culture. The study of this topical problem was based on the methodology of studying the innovation process as a special specific type of activity, the main features of which are human intensity, creativity, originality, a high degree of uncertainty and risks, the duration of the innovation process over time. The method of system-creative analysis, monographic, causal and sociological research methods were applied. The article proposes approaches to the formation of innovative corporate culture and shows its effectiveness as a tool for managing sustainable advanced innovative development in the information and digital economy. The results presented in the article are based on the empirical experience of consulting activities of the team, including the authors of the article, in the business administration.

Keywords:

activization of innovative activity, corporate culture, innovative behaviour

JEL-Classification: M14, M21, O31, O32, O33

Citation:
Stepanov A.A., Savina M.V. (2019). Corporate culture is a determinant of activation of innovative behaviour of the organization’s personnel [Korporativnaya kultura – determinanta aktivizatsii innovatsionnogo povedeniya personala organizatsii]. Creative Economy, 13(10). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.10.41235.


References (transliterated):
Antonova Yu., Stepanov A.A. (2017). Upravlenie innovatsionnym razvitiem: suschnost, soderzhanie, effektivnost. «Nauka v Rossii. Ugrozy i vozmozhnosti [Management of innovation development: essence, content, efficiency. “Science in Russia. Threats and opportunities"] (in Russian).
Asaul A. N. (2009). Organizatsiya predprinimatelskoy deyatelnosti [Organization of business activity] (in Russian).
Byaloblodskaya S., Stepanov A. (2017). Poisk strategicheskikh partnerov v protsesse kommertsializatsii innovatsionnoy deyatelnosti. Analiz obschestvennyh yavleniy v 2017 g [Search for strategic partners in the commercialization process of innovation. The analysis of social phenomena in 2017] (in Russian).
Guliev I.A, Rybin M.V., Stepanov A.A. (2019). Sistema klyuchevyh pokazateley effektivnosti – instrument upravleniya ustoychivostyu innovatsionnogo razvitiya v kompaniyakh neftegazovogo kompleksa [The system of key performance indicators – a tool for sustainability management of innovation development in the companies of oil and gas complex]. Management of economic systems. (in Russian).
Guschina O. M., Morozova N. V., Stepanov A. A. (2018). Upravlenie innovatsionnym razvitiem v munitsipalnyh obrazovaniyakh: strategii i prioritetnye napravleniya [Management of innovative development in the municipalities: strategies and priorities]. Management of economic systems. (in Russian).
Korniyko Yu. V., Morozova N. V., Stepanov A. A.. (2018). K voprosu o faktorakh formirovaniya blagopriyatnogo investitsionnogo klimata dlya innovatsionnoy deyatelnosti [To the question of the formation factors of a favorable investment climate for innovative activity]. Management of economic systems. (in Russian).
Krasyukova N.L., Stepanov A.A. (2017). Osobennosti kontenta strategiy innovatsionnogo razvitiya v ierarkhii natsionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy sistemy [The features of the content of strategies of innovation development in the hierarchy of national socio-economic system] (in Russian).
Krasyukova N.L., Stepanov A.A. (2018). Analiz protivorechiy vovlechennosti rossiyskoy molodezhi v innovatsionnoe razvitie molodezhi [Analysis of the contradictions of the involvement of Russian youth in the innovative development of young people] (in Russian).
Krylova E. A., Savina M. V., Stepanov A. A. (2018). Munitsipalnye innovatsionnye sistemy: formirovanie i napravleniya deyatelnosti [Municipal innovation system: formation and directions of activity]. Management of economic systems. (in Russian).
Nedyalkova A., Stepanov A. (2018). Gosudarstvennaya politika innovatizatsii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya v epokhu informatizatsii [Public policy of innovatisation of social-economic development in the information age] (in Russian).
Potekhina E.V., Savina M.V. (2018). Aktualnye voprosy antikrizisnogo upravlencheskogo konsaltinga [Current issues of anti-crisis management consulting]. Management of economic systems. (in Russian).
Savina M.V., Sarkisyan Zh.M. (2019). Korruptsiya kak faktor demotivatsii innovatsionnoy deyatelnosti [Corruption as a factor of demotivation innovative activities]. Upravlenie innovatsionnymi sistemami. (6). (in Russian).
Savina M.V., Stepanov I.A. (2019). Kreativnyy menedzhment [Creative management] (in Russian).
Savina M.V., Stepanov I.A., Stepanov A.A. (2018). Effekty i preimuschestva tsifrovizatsii ekonomiki [The effects and advantages of the digitalization of the economy] (in Russian).
Solodkova K.A., Stepanov A.A. (2018). Suschnost i problemy kommertsializatsii innovatsiy [The nature and problems of commercialization of innovations]. Management of economic systems. (in Russian).
Stepanov A.A., Savina M.V. (2017). Sotsialnye transformatsii XXI: upravlencheskaya model kreativno-avtorizovannogo obrazovaniya [Social transformation XXI: management model are creative and authorized education]. Social policy and sociology. (5). 141-147. (in Russian).
Stepanov A.A., Scherbakova M. (2018). Innovatsionnoe razvitie regiona: problemy i osobennosti [Innovation development of region: problems and features]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). (82). (in Russian).
Stepanov A.A., Solodkova K.A. (2018). Tsifrovaya ekonomika v strategii innovatizatsii [The digital economy strategy of innovatisation]. Management of economic systems. (in Russian).
Stepanov A.A., Stepanov I.A., Savina M.V. (2018). Chelovecheskie resursy v innovatsionnoy ekonomike: retrospektiva i perspektiva razvitiya [Human resources in the innovation economy: retrospect and prospect of development] (in Russian).
Stepanov A.A., Stepanov I.A., Savina M.V. (2018). Tsifrovaya ekonomika: sotsialno-ekonomicheskie i upravlencheskie kontseptsii [The digital economy: socio-economic and managerial concepts] (in Russian).
Ivanov I.N. Suschnosty i osnovnye elementy korporativnoy kultury. Retrieved August 12, 2019, from https://www.cfin.ru/management/people/culture/corporate_culture.shtml
Primery korporativnyh kultur mezhdunarodnyh kompaniy. Retrieved September 02, 2019, from http://www.efko.ru/kadry/international_corporate_culture/10514