Published in «Creative Economy»10 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.10.41260

Prospects of transactional business development in Russian banks

Izvekova Anna Dmitrievna, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Russia

Перспективы развития транзакционного бизнеса в российских банках - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 25

Abstract:
The article considers such popular and actively developing direction in the banking sector as transactional business. The place of this direction in the modern banking system is determined. Examples of existing transactional products in Russian banks are given. The potential and trends in the use of transactional services in commercial banks are investigated. The main directions necessary for the development of transactional business in Russia are revealed. The scope of application of banking digital technologies in transactional business is analyzed.

Keywords:

bank customers, banking product, blockchain technology, cash management, commission income, digitalization, transactional business

JEL-Classification: G21, G29, O33

Citation:
Izvekova A.D. (2019). Prospects of transactional business development in Russian banks [Perspektivy razvitiya tranzaktsionnogo biznesa v rossiyskikh bankakh]. Creative Economy, 13(10). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.10.41260.


References (transliterated):
(2013). Polozhenie Banka Rossii ot 22.12.2014 N 446-P (red. ot 09.07.2018) "O poryadke opredeleniya dokhodov, raskhodov i prochego sovokupnogo dokhoda kreditnyh organizatsiy" [Position of the Bank of Russia dated 22.12.2014 N 446-P (edited on 09.07.2018) "On the procedure for determination of revenues, expenses and other comprehensive income of credit institutions"]. Vestnik TGEU. (1). (in Russian).
Kabanov A. A. (2013). Sposoby povysheniya effektivnosti upravleniya denezhnymi potokami s pomoschyyu instrumentov Cash Management Vestnik TGEU. (1).
Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. (2011). Sovremennyy ekonomicheskiy slovar [The dictionary of modern Economics] (in Russian).
Rizvanova I.A. (2017). Tranzaktsionnyy biznes kak novaya bankovskaya usluga [Transactional business as a new banking service]. Obschestvo, politika, ekonomika, pravo. (2). 51 – 56. (in Russian).
Aleksey Nazarov Pochemu bankiry bolshe ne mogut ignorirovaty tekhnologii. №36, ot 20.11.2018g. (in Russian). Retrieved September 29, 2019, from https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2018/11/20/786533-bankiri-ignorirovat
Doklad «Tsifrovaya ekonomika: globalnye trendy i praktika rossiyskogo biznesa». Report “Digital Economy: Global Trends and Practice of Russian Business” [Doklad «Cifrovaja jekonomika: global’nye trendy i praktika rossijskogo biznesa»]. Retrieved September 02, 2019, from https://imi.hse.ru/pr2017_1
Produkty Cash Management. Retrieved July 18, 2019, from https://www.psbank.ru/Corporate/Everyday/CashManagement
Raspoznavanie teksta s pomoschyyu resheniy ABBYY — vse genialnoe prosto dlya biznesa. Komsomolskaya pravda.23.05.2018g. (in Russian). Retrieved September 29, 2019, from https://www.kp.ru/guide/raspoznavanie-teksta.html
Stepanov I. Tranzaktsionnyy biznes — vzaimovygodnoe sotrudnichestvo banka i klientaKontinent Sibiry Online. (in Russian). Retrieved July 18, 2019, from https://ksonline.ru/224537/tranzaktsionnyj-biznes-vzaimovygodnoe-sotrudnichestvo-banka-i-klienta/
Syutkina V. Alfa-Bank pribegnul k BaaS i blokcheynu – 13.09.2019g. – ComNews. Retrieved September 29, 2019, from https://www.comnews.ru/content/121980/2019-09-13/alfa-bank-pribegnul-k-baas-i-blokcheynu