Published in «Creative Economy»11 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.11.41277

Development of methods for determining the basic, leading and progressive sectors of industrial production in the region

Kovylkin Dmitriy Yurevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Trofimov Oleg Vladimirovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Frolov Vladislav Genrikhovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Strelkova Lyudmila Valerievna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Makusheva Yuliya Andreevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Разработка методики определения базовых, ведущих и прогрессивных секторов промышленного производства региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 43

Abstract:
One of the most important tasks, which the modern Russian economy is facing, is the sustainable economic development of industrial production sectors at the regional level. The article substantiates the need to develop the concept of sustainable economic development at the regional level of industrial production sectors. The experience of foreign and Russian scientists on the formation of sustainable economic development of industrial production sectors is analyzed. The method of determining the basic, leading and progressive sectors of industrial production in the region, which is one of the basic elements of the concept of sustainable economic development of industrial production sectors developed by the authors, is given. This technique is based on the analysis of the current state of industrial production sectors, as well as prospects for their development. The scientific and applied significance of the concept of sustainable economic development of industrial production sectors developed by the authors is proved.

Keywords:

assessment, industrial policy, industrial production sector, methods, sustainable economic development

JEL-Classification: L52, L59, R11, R13

Citation:
Kovylkin D.Yu., Trofimov O.V., Frolov V.G., Strelkova L.V., Makusheva Yu.A. (2019). Development of methods for determining the basic, leading and progressive sectors of industrial production in the region [Razrabotka metodiki opredeleniya bazovyh, veduschikh i progressivnyh sektorov promyshlennogo proizvodstva regiona]. Creative Economy, 13(11). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.11.41277.


References (transliterated):
Dalenogare L.S., Benitez G.B., Frank A.G., Ayala N.F. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance International Journal of Production Economics. (204). 383-394.
Glazev S.Yu. (2017). Aktualnye problemy razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Actual problems of development of the Russian Federation] (in Russian).
Ivanov A.A., Plekhanova A.F., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Kovylkin D.Yu., Karakushyan A.G. (2015). Innovatsionnye tekhnologii snizheniya ris-kov vozniknoveniya avariynyh situatsiy (na primere OAO «Nizhegorodskiy vodokanal») [Innovative technologies of decreasing the risks of emergency situations (based on the example of “nizhegorodsky vodokanal” jsc)]. Science Review. (2). 357-360. (in Russian).
Kadochnikov P.A., Chentsov A.M., Knobel A.Yu. (2019). Otsenka masshtabov importozamescheniya v Rossii v 2014-2016 gg [Assessment of Import Substitution Due to the Trade Embargo in Russia, 2014-2016]. “Economic Policy” Journal. (1). 8-33. (in Russian).
Kleyner G.B. (2018). Sistemnye osnovy tsifrovoy ekonomiki [System foundations of the digital economy]. Philosophy of the economy. (1). 131-143. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Borisov S.A., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2016). Printsipy formirovaniya kompleksnogo pokazatelya tekuschego sostoyaniya otrasley ekonomiki pri otsenke urovnya ikh privlekatelnosti [Principles of formation of a complex indicator of the current state of industries in assessing their level of attractiveness]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (3). 945-948. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2015). Sistema pokazateley otsenki urovnya privlekatelnosti otrasley ekonomiki [System of indicators for assessing the level of attractiveness of economic sectors]. Science Review. 274-277. (in Russian).
Mau V.A. (2017). Vozmozhnosti i predposylki obespecheniya ustoychivogo ekonomicheskogo rosta Rossii [Possibilities and preconditions of sustainable economic growth in Russia]. Central Russian Journal of Social Sciences. (3). 14-18. (in Russian).
Modrak V., Soltysova Z., Poklemba R. (2019). Mapping Requirements and Roadmap Definition for Introducing I 4.0 in SME Environment Lecture Notes in Mechanical Engineering. (9). 183-194.
Romanova O.A., Ponomareva A.O. (2016). Mekhanizmy realizatsii strategii importozamescheniya v otechestvennoy ekonomike [Mechanisms for the implementation of the strategy of import substitution in the domestic economy] (in Russian).
Romanova O.A., Ponomareva A.O. (2017). Prioritety regionalnoy promyshlennoy politiki v period stanovleniya tsifrovoy ekonomiki [The priorities of regional industrial policy in the period of digital economy] (in Russian).
Tatarkin A.I. (2016). Regionalnaya napravlennost ekonomicheskoy po-litiki Rossiyskoy Federatsii kak instituta prostranstvennogo obustroy-stva territoriy [Regional Targeting of the Economic Policy of the Russian Federation as an Institution of Regional Spatial Development]. Economy of the region. (1). 9-27. (in Russian).
Tatarkin A.I., Makarova I.V., Rudakov R.B. (2016). Uroki zarubezhnogo opyta importozamescheniya [International experience of import substitution]. The Economist. (5). 14-29. (in Russian).
Vaidya S., Ambad P., Bhosle S. (2018). Industry 4.0 – A Glimpse Procedia Manufacturing. (20). 233-238.
Yakovlev A.A., Makarov S.A., Freynkman L.M., Pogodaev V.S. (2018). Elitnyy konsensus i ekonomicheskoe razvitie regiona: opyt Respubliki Tatarstan [The Elite Consensus and Regional Economic Development: The Experience of the Republic of Tatarstan]. “Economic Policy” Journal. (1). 180-217. (in Russian).
Yashin S.N., Korobova Yu.S., Borisov S.A. (2018). Voprosy otsenki i obespecheniya ustoychivogo innovatsionnogo razvitiya regionalnoy promyshlennosti [Issues of assessment and ensuring sustainable innovation development of the regional industry] (in Russian).
ovylkin D.Yu., Trofimov O.V., Frolov V.G., Strelkova L.V., Makusheva Yu.A. (2018). Kontseptualnye podkhody razvitiya prioritetnyh otrasley promyshlennosti regiona [Conceptual approaches to the development of priority industries in the region]. Financial economics. (6). 65-69. (in Russian).