Published in «Creative Economy»11 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.11.41281

Conceptual approach to the analysis of structural and institutional conditions of innovative development of the industrial region

Yashin Sergey Nikolaevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Yashina Nadezhda Igorevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Zakharova Yuliya Vladimirovna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Boronin Oleg Sergeevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Концептуальный подход к анализу структурных и институциональных условий инновационного развития промышленного региона - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 37

Abstract:
The task of ensuring the innovative development of the region requires the creation of appropriate structural and institutional conditions. This article analyzes the institutional environment of innovative development of regions and considers its basic institutions. The authors analyze the dependence of the innovation performance of the regional system on the institutional environment of commercialization of innovations. At the same time, it is proposed to calculate the author's index of material and technical support of innovative infrastructure in the regions. The authors also consider the development of institutions in the innovation space of the regions through the concept of “triple helix“ and propose a methodology for creating an effective institutional environment for innovative development of the industrial region on the basis of this concept.

Keywords:

concept of "triple helix", industrial region, innovation development, innovation infrastructure, institutional environment

JEL-Classification: O31, O32, O33, R13

Citation:
Yashin S.N., Yashina N.I., Zakharova Yu.V., Boronin O.S. (2019). Conceptual approach to the analysis of structural and institutional conditions of innovative development of the industrial region [Kontseptualnyy podkhod k analizu strukturnyh i institutsionalnyh usloviy innovatsionnogo razvitiya promyshlennogo regiona]. Creative Economy, 13(11). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.11.41281.


References (transliterated):
Itskovits G. (2011). Model troynoy spirali [The triple helix model]. Innovations. (4). 5-8. (in Russian).
Krutchankova K.A., Bukhtiyarova T.I. (2013). Institutsionalnaya sreda innovatsionnogo razvitiya ekonomiki regiona [Institucional naja sreda innovacionnogo razvitija jekonomiki regiona]. Fundamental research. (6). 1485-1492. (in Russian).
Matveeva L. G., Aguzarov Z. A. (2013). Institutsionalnaya sreda ispolzovaniya klasternyh strategiy v modernizatsii ekonomiki Yuga Rossii [The institutional environment of the use of cluster strategies in the modernization of the economy of the South of Russia]. Prostranstvo ekonomiki. (2). 67-71. (in Russian).
Matveeva L.G., Aguzarov Z.A. (2013). Institutsionalnaya sreda ispolzovaniya klasternyh strategiy v modernizatsii ekonomiki Yuga Rossii [The institutional environment of the use of cluster strategies in the modernization of the economy of the South of Russia]. Prostranstvo ekonomiki. (2). 67-71. (in Russian).
Porodina S.V., Belov D.G. (2018). Osobennosti formirovaniya strategii innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy narodnyh khudozhestvennyh promyslov Nizhegorodskoy oblasti [Peculiarities of forming the strategy of innovative development of the enterprises of art handicrafts of the Nizhny Novgorod region]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (7). 455-457. (in Russian).
Prokin V.V. (2016). Kontseptualnoe modelirovanie institutsionalnoy sredy innovatsionnoy ekonomiki [Conceptual modeling of the institutional environment of innovative economy]. PNRPU Sociology and Economics Bulletin. (4). 219-228. (in Russian).
Volchik V.V., Krivosheeva-Medyantseva D.D. (2013). Institutsionalnye usloviya innovatsionnogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki [Institutional conditions of innovative development of the Russian economy]. Prostranstvo ekonomiki. (3). 18-26. (in Russian).
Yashin S.N., Koshelev E.V., Zakharova Yu.V. (2017). Prognoznyy forsayt razvitiya innovatsionno-industrialnogo klastera v ekonomike RF [Predictive foresight development of innovation-industrial cluster in economy of the Russian Federation] (in Russian).
Yashin S.N., Yashina N.I., Zakharova Yu.V. (2019). Analiz problem formirovaniya i razvitiya innovatsionnoy infrastruktury promyshlennyh regionov RF [Analysis of problems of formation and development of innovation infrastructure industrial regions of the Russian Federation]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.40919.
Yashin S.N., Zakharova Yu.V., Sukhanov D.A. (2019). Osobennosti realizatsii innovatsionnyh proektov v ramkakh klasternoy strategii effektivnoy spetsializatsii: evropeyskiy opyt [Features of realization of innovative projects in the framework of the cluster strategy of effective specialization: the European experience]. Financial economics. (1). 897-901. (in Russian).
Reestr innovatsionnoy ekosistemy Rossii. Retrieved August 05, 2019, from http://www.innovation-ecosystem.org/pages/reestr.php
Reyting innovatsionnyh regionov Rossii. Retrieved June 26, 2019, from http://www.i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya/2018