Published in «Russian Journal of Innovation Economics»4 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.4.41288

Особенности формирования высокотехнологичных рынков в условиях сырьевого региона

Filimonenko Irina Vladimirovna, Siberian Federal University, Russia

Ryzhkova Oksana Vladimirovna, Siberian Federal University, Russia

Likhachev Mikhail Aleksandrovich, Siberian Federal University, Russia

Moskvina Anna Valerevna, Siberian Federal University, Russia

Borodkina Varvara Vladimirovna, Siberian Federal University, Russia

Особенности формирования высокотехнологичных рынков в условиях сырьевого региона - View in Russian

Abstract:
The relevance of the article is due to negative trends in the development of science-intensive and high-tech industries. These trends are more common in resource regions with a low level of differentiation of activity carried out on their territory. The article defines the current state of development of high-tech and knowledge-intensive sectors of Russia and Krasnoyarsk Krai, referred to as the resource region. The national and regional features of these territories, influencing the choice of perspective technologies and determining the ways of technological development of the resource region, are revealed. The main strategic directions of the technological development, depending on the sectors of the economy to be developed and sources of new knowledge, are outlined. The possible synergetic effects that may arise during the development of the identified perspective technologies in Krasnoyarsk Krai are estimated.

Keywords:

new markets, resource region, technological development

JEL-Classification: O33, Q39, R11, R19

Citation:
Filimonenko I.V., Ryzhkova O.V., Likhachev M.A., Moskvina A.V., Borodkina V.V. (2019). Особенности формирования высокотехнологичных рынков в условиях сырьевого региона [Osobennosti formirovaniya vysokotekhnologichnyh rynkov v usloviyakh syryevogo regiona]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(4). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.4.41288.


References (transliterated):
«Umnaya spetsializatsiya» - strategii v oblasti ustoychivogo razvitiya / Evropeyskaya ekonomicheskaya komissiya. Komitet po ekonomicheskomu sotrudnichestvu i integratsii.Zheneva. (in Russian). Retrieved September 3-4, 2015 , from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2015/CECI/ECE_CECI_2015_4_ru.pdf
Faltsman V.K. (2015). Diversifikatsiya rossiyskoy ekonomiki [Russia's Economy Diversification]. Voprosy Ekonomiki. (5). 48-62. (in Russian).
Filimonenko I.V., Vasileva Z.A, Likhacheva T.P. (2017). Model upravleniya razvitiem regionov na osnove kontseptsii «umnaya spetsializatsiya» [The management model of regional development based on the concept of "smart specialisation"] (in Russian).
Gokhberg L.M. (2013). Strategiya Sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya. Sankt – Peterburga do 2030 goda: Strategicheskiy analiz. Versiya 2. Komitet po ekonomicheskoy politike i strategicheskomu planirovaniyu Sankt-Peterburga, g. Sankt – Peterburg. – 2013 [Strategy for Socio-economic development. St – Petersburg till 2030: a Strategic analysis. Version 2. The Committee on economic policy and strategic planning of St. Petersburg, St.   Petersburg. – 2013] (in Russian).
Guriev S., Sonin K. (2008). Ekonomika «resursnogo proklyatiya» [The economy of the "resource curse"]. Voprosy Ekonomiki. (4). 61-74. (in Russian).
Korostyshevskaya E.M., Nikolaeva T.P. (2013). Vysokotekhnologichnye proizvodstva, innovatsionnaya sistema i ekonomicheskaya bezopasnost Rossii [High-tech industries, the innovation system and the economic security in Russia]. Innovations. (2). 54-61. (in Russian).
Vasileva Z. A., Filimonenko I. V., Likhacheva T.P. (2016). Vyyavlenie napravleniy tekhnologicheskogo razvitiya Krasnoyarskogo kraya [Identify areas of technological development in Krasnoyarsk region]. ANI: ekonomika i upravlenie. (4). 86-92. (in Russian).
Vasileva Z.A. (2017). Upravlenie tekhnologicheskim razvitiem syrevogo regiona v usloviyakh globalnyh vyzovov [Management of technological development of the raw materials of the region in the context of global challenges] (in Russian).
Zemtsov S.P. (2019). Natsionalnyy doklad «Vysokotekhnologichnyy biznes v regionakh Rossii» [National report of “High-Tech business in the regions of Russia"] (in Russian).
Proekt Strategii nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii do 2035 g. – Fond «Tsentr strategicheskikh razrabotok». Retrieved May 05, 2016, from https://mordgpi.ru/upload/iblock/fb3/Proekt-Strategii-nauchno_tekhnologicheskogo-razvitiya-do-2035-g.pdf
Proekt Strategii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Krasnoyarskogo kraya do 2030 g. (in Russian). Retrieved June 23, 2016, from http://www.krskstate.ru/2030
Regiony nuzhdayutsya v «umnoy spetsializatsii». – Novosti. Natsionalnyy issledovatelskiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki». (in Russian). Retrieved from https://iq.hse.ru/news/177668721.html
Strategiya Nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossii. Kontseptsiya (proekt). – RAN: Informatsionno-analiticheskiy tsentr «Nauka». (in Russian). Retrieved December 15, 2015, from http://www.labrate.ru/20151229/20151215_strategija-ntr-concept-ras.pdf