Published in «Russian Journal of Innovation Economics»4 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.4.41294

Вызовы и модели развития бизнеса в условиях прогрессии цифровой экономики

Oleynikova Yuliya Anatolevna, Don State Technical University, Russia

Вызовы и модели развития бизнеса в условиях прогрессии цифровой экономики - View in Russian

Abstract:
The article examines the key elements and features of the digital economy based on the development of information and communication technologies, the Internet and other technologies. It seems that in the conditions of evolutionary digitalization there is a need for structural transformation of business processes and the search for new models of doing business with the use of digital technologies. The uneven spread of digital business in different countries is determined by the level of readiness of society and the economy to move to a new vector of development. In the Russian business environment, there are certain barriers that delay the growth of digitalization. The article discusses the main problems and ways of business development in the digital economy.

Keywords:

business model, digital data, digital economy, digital transformation, innovation

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Oleynikova Yu.A. (2019). Вызовы и модели развития бизнеса в условиях прогрессии цифровой экономики [Vyzovy i modeli razvitiya biznesa v usloviyakh progressii tsifrovoy ekonomiki]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(4). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.4.41294.


References (transliterated):
6 megatrendov – buduschee tsifrovoy ekonomiki. Retrieved August 28, 2019, from https://softline.ru/about/blog/6-megatrendov-buduschee-tsifrovoy-ekonomiki
Akatkin Y., Karpov O., Konyavsky V., Yasinovskaya E. (2017). Digital economy: Conceptual architecture of a digital economic sector ecosystem Business Informatics. (4). 17 – 28.
Babkin A.V. (2019). Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti: sbornik trudov nauchno-prakticheskoy konferentsii s zarubezhnym uchastiem [Digital transformation of the economy and industry: proceedings of scientific-practical conference with foreign participation] (in Russian).
Babkin A.V., Burkaltseva D.D., Kosten D.G., Vorobev Yu.N. (2017). Formirovanie tsifrovoy ekonomiki v Rossii: suschnost, osobennosti, tekhnicheskaya normalizatsiya, problemy razvitiya [The emergence of digital economy in Russia: its essence, features, technical normalization, the problems of development]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. (3). 9 – 25. (in Russian).
Blaschke M., Cigaina M., Riss U., Shoshan I. Designing Business Models for the Digital Economy. Retrieved October 08, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/308670858_Designing_Business_Models_for_the_Digital_Economy
Business models of the digital economy. EFI Report. Retrieved September 05, 2019, from https://www.e-fi.de/fileadmin/Chapter_2016/2016_B3_EN.pdf
Chernyh S.I. (2018). Tsifrovaya ekonomika i nauka [Digital Economy and Science]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (4). 73 – 86. (in Russian).
Digital economy report 2019. Value creation and capture: implications for developing countries / United nations conference of trade and development. Retrieved October 05, 2019, from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
Dobrynin A.P., Chernyh K.Yu., Kupriyanovskiy V.P., Kupriyanovskiy P.V., Sinyagov S.A. (2016). Tsifrovaya ekonomika – razlichnye puti k effektivnomu primeneniyu tekhnologiy (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA i drugie) [The Digital Economy - the various ways to the effective use of technology (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA, and others)]. International Journal of Open Information Technologies. 4 – 11. (in Russian).
Khalin V.G., Chernova G.V. (2018). Tsifrovizatsiya i ee vliyanie na rossiyskuyu ekonomiku i obschestvo: preimuschestva, vyzovy, ugrozy i riski [Igitalization and Its Impact on the Russian Economy and Society: Advantages, Challenges, Threats and Risks]. Management consulting. (1). 46 – 63. (in Russian).
Lyubanova T.P., Zozulya D.M., Scherba L.M., Oleynikova Yu.A. (2017). Problemy razvitiya rynochnoy ideologii personala rossiyskikh promyshlennyh predpriyatiy v svete formirovaniya tsifrovoy ekonomiki i «umnogo» obschestva [Problems of market ideology formation of the Russian industrial enterprises personnel in the context of digital economy and knowledge society creation]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (9). 847 – 853. (in Russian).
Manyika J. Digital Economy: Trends, Opportunities and Challenges: extracts from McKinsey Global Institute Research. Retrieved September 14, 2019, from https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/james_manyika_digital_economy_deba_may_16_v4.pdf
Matveev V.V., Tarasov V.A. (2019). Gosudarstvennoe regulirovanie i podderzhka tsifrovoy ekonomiki v Rossii [State regulation and support of the digital economy in russia]. Innovation economy: prospects for development and improvement. (4). 185 – 193. (in Russian).
Working Paper: Digital Economy – Facts & Figures. Retrieved September 10, 2019, from https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
Zoidov K.Kh., Ponomareva S.V., Simonova E.Yu., Yureva A.A. (2018). Perspektivy razvitiya tsifrovoy ekonomiki v Rossii [Prospects for the development of the digital economy in russia]. Regional problems of transforming the economy. (12). 18 – 24. (in Russian).
Zozulya D.M. (2010). Formirovanie mekhanizma ustoychivogo razvitiya ekonomiki predpriyatiy na osnove inzhenernogo marketinga [The formation of mechanism of sustainable development of the economy of enterprises on the basis of the engineering marketing] Rostov-on-Don. (in Russian).
Zozulya D.M. (2018). Tsifrovizatsiya rossiyskoy ekonomiki i Industriya 4.0: vyzovy i perspektivy [Digitalization of the Russian economy and industry 4.0: challenges and prospects]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 1-14. (in Russian).
Zozulya D.M., Smolyar Yu.V. (2019). Osobennosti formirovaniya tsifrovoy ekonomiki na osnove kontseptsii «Industriya 4.0» [Features of formation of the digital economy based on the concept of \] The materials of the national scientific-practical conference “Actual problems of science and technology". 119 – 121. (in Russian).
V poiskakh novyh biznes-modeley. Retrieved October 04, 2019, from https://mybiz.ru/articles/management/v-poiskah-novyh-biznes-modelej/