Published in «Creative Economy»11 / 2019
DOI: 10.18334/ce.13.11.41365

The impact of the project approach on the development of the knowledge-based sectors of the economy

Safronchuk Marina Valentinovna, MGIMO, Russia

Krykanov Dmitriy Dmitrievich, MGIMO, Russia

Patrunina Kseniya Andreevna, MGIMO, Russia

Влияние проектного подхода на развитие наукоемких секторов экономики - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 45

Abstract:
The assessment of the theoretical effectiveness of the project approach in public administration through the development of the knowledge-based sectors aimed at accelerated economic development is under consideration in this article. Modeling of the project approach through the Solow classical model of economic growth showed that the targeted development of knowledge-based sectors of the economy theoretically allows providing a scope for the economic growth of the national economy. This article also provides an analysis of measures of national planning of public policy in the form of national projects and federal programs.

Keywords:

economic growth, national projects, public policy, Solow model

JEL-Classification: O12, O33, O40

Citation:
Safronchuk M.V., Krykanov D.D., Patrunina K.A. (2019). The impact of the project approach on the development of the knowledge-based sectors of the economy [Vliyanie proektnogo podkhoda na razvitie naukoemkikh sektorov ekonomiki]. Creative Economy, 13(11). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.13.11.41365.


References (transliterated):
(2017). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya [World economy and international economic relations] Moskva : KNORUS. (in Russian).
Krykanov D.D. (2017). Problemy vyrabotki metodologii otsenki effektivnosti proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva – rossiyskiy i zarubezhnyy opyt [Elaboration of a methodology for assessing the efficiency of public-private partnership projects - Russian and foreign experience]. Journal of Public-Private Partnership. 4 (3). 179-196. (in Russian). doi: 10.18334/ppp.4.3.38449 .
Krykanov D.D. (2018). Megaproekty kak faktor infrastrukturnogo razvitiya (analiz effektivnosti) [The nature and grounds for megaprojects' failure as a factor of infrastructure development]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 3 (2). 107-117. (in Russian).
Krykanov D.D., Patrunina K.A. (2018). Upravlenie riskami primeneniya instrumentov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva dlya tsifrovyh infrastrukturnyh proektov [Major Infrastructure Projects in the Sphere of Digital Technologies: Application of Public-Private Partnership Mechanisms in Digital Infrastructure Projects]. Upravlenie riskom. (4). 47-55. (in Russian).
Indeks globalnoy konkurentosposobnosti VEFWww3.weforum.org. Retrieved September 19, 2019, from http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
Indeks luchshey zhizni OESRWww.oecdbetterlifeindex.org. (in Russian). Retrieved September 19, 2019, from http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111
Indeks progressa po TsUR, OONWww.sdgindex.org. (in Russian). Retrieved September 19, 2019, from http://www.sdgindex.org/
Indeks razvitiya IKT, MSEWww.itu.int. Retrieved September 19, 2019, from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf
Indeks razvitiya elektronnogo pravitelstva, OONPublicadministration.un.org. Retrieved September 19, 2019, from https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/UN%20E-Government%20Survey%202018%20Russian.pdf
Indeks setevoy gotovnosti VEF/INSEAD/Kornelskiy universitetWww3.weforum.org. Retrieved September 19, 2019, from http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf
Indeks chelovecheskogo razvitiya PROONHdr.undp.org. Retrieved September 19, 2019, from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf
Indeks effektivnosti logistiki. Vsemirnyy bankLpi.worldbank.org. Retrieved September 19, 2019, from https://lpi.worldbank.org/international/global
Mezhdunarodnyy indeks tsifrovoy ekonomiki i obschestva, Evropeyskaya komissiyaEc.europa.eu. (in Russian). Retrieved September 19, 2019, from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Natsionalnye proekty: tselevye pokazateli i osnovnye rezultaty (na osnove pasportov natsionalnyh proektov, utverzhdennyh prezidiumom Soveta pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii po strategicheskomu razvitiyu i natsionalnym proektam 24 dekabrya 2018 g.)Static.government.ru. (in Russian). Retrieved September 25, 2019, from http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf
Reyting DoingBusiness. Vsemirnyy bankRussian.doingbusiness.org. Retrieved September 19, 2019, from https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings
Reyting stran po investitsiyam v NIOKR, YuNESKOData.uis.unesco.org. Retrieved September 19, 2019, from http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en
Tseli v oblasti ustoychivogo razvitiya, OONWww.un.org. Retrieved September 19, 2019, from https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/