Published in «Food Policy and Security»2 / 2019
DOI: 10.18334/ppib.6.3.41391

Продовольственная политика: новые подходы ее формирования в условиях роста конкурентной борьбы на мировых рынках

Shutkov Anatoliy Antonovich, Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences; National Institute of Business, Russia

Продовольственная политика: новые подходы ее формирования в условиях роста конкурентной борьбы на мировых рынках - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 22

Abstract:
The authors highlight the essence of food policy, its content in the face of rising competition on world markets. They estimate the condition of ensuring the country's food products in the context of food security, the necessity of solving problems on import substitution of basic food commodities. The authors examine the historical stages of formation of food resources and proposed priorities of socio-economic development of the agricultural sector as a key basis for the solution of the food problem on the basis of its modernization.

Keywords:

digitalization, food policy, government regulation, import substitution, innovation, legislation, production structure modernization, security, state program, WTO
Citation:
Shutkov A.A. (2019). Продовольственная политика: новые подходы ее формирования в условиях роста конкурентной борьбы на мировых рынках [Prodovolstvennaya politika: novye podkhody ee formirovaniya v usloviyakh rosta konkurentnoy boryby na mirovyh rynkakh]. Food Policy and Security, 6(2). (in Russian). – doi: 10.18334/ppib.6.3.41391.


References (transliterated):
(2019). Rossiya v tsifrakh [Russia in figures] M.: Rosstat. (in Russian).
Altukhov A.I. (2019). Paradigma prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii [The paradigm of food security in Russia] M.: Fond razvitiya i podderzhki molodyozhi Kadrovyy rezerv. (in Russian).
Chekalin V.S.,Serkov A.F. (2018). Vozmozhnosti ustoychivyh tempov rosta selskokhozyaystvennogo proizvodstva i agropromyshlennogo eksporta v Rossii [Opportunities for sustainable growth in agricultural production and agro-industrial export in Russia]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\\\'skogo khozyaystva Rossii). (11). 2-6. (in Russian).
Dudin M.N., Lyasnikov N.V. (2017). Prodovolstvennaya bezopasnost i torgovo – sbytovaya politika v usloviyakh globalizatsii [Food security and trade and marketing policy in the context of globalization]. Food policy and security. 4 (1). 22-34. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.4.1.38317 .
Shutkov A.A. (2011). Prodovolstvennaya bezopasnost: teoriya, politika i praktika [Food security: theory, policy and practice] M.: NIB. (in Russian).
Shutkov A.A. (2019). Sistema upravlenie agropromyshlennym kompleksom: teoriya, metodologiya, praktika [The system of management of agroindustrial complex: theory, methodology, practice] M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya \. (in Russian).
Shutkov A.A. (2011). Agrarnaya politika: sotsialno-ekonomicheskie problemy [Agricultural policy: the socio-economic problems]. Agro-industrial complex: economics, management. (5). 3-7. (in Russian).
Shutkov A.A. (2011). Riski i ugrozy prodovolstvennoy bezopasnosti [Risks and threats to food security]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel'skogo khozyaystva Rossii). (4). 30-41. (in Russian).
Yarlykapov A. B. Shutkov A.A. (2016). Ekonomicheskaya bezopasnost: problemy prodovolstvennogo obespecheniya naseleniya Rossii [The economic security: problems food supply of population russia]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 1 (9). 4-11. (in Russian).
Gosudarstvennaya programma razvitie selskogo khozyaystva i regulirovanie rynkov selskokhozyaystvennoy produktsii, syryya i prodovolstviya na 2013-2020 godyMskha. (in Russian). Retrieved from https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70110644/