External evaluation of quality of educational services of higher education institutions as a basis for an integrated all-Russian system of education quality evaluation

Tovysheva Ilymira Zakhitovna, Russia

Korshenko Aleksandr Igorevich, Russia

Kuznetsov Petr Anatolyevich, Russia

Kuznetsov Pavel Anatolyevich, Russia

Внешняя оценка качества образовательных услуг учреждений высшего профессионального образования как основа целостной общероссийской системы оценки качества образования - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 73

Abstract:
The conducted monitoring of customer satisfaction showed that improving the quality of educational services institutions of higher education contributes to external evaluation of the quality of educational services.

Keywords:

external quality assessment of high school, quality of educational services, users of educational services
Citation:
Ilymira Tovysheva (2010). External evaluation of quality of educational services of higher education institutions as a basis for an integrated all-Russian system of education quality evaluation [Vneshnyaya otsenka kachestva obrazovatelnyh uslug uchrezhdeniy vysshego professionalnogo obrazovaniya kak osnova tselostnoy obscherossiyskoy sistemy otsenki kachestva obrazovaniya]. Creative Economy, 4(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Vseobschee upravlenie na osnove kachestva / Yu.S. Karabasov, A.I. Kochetov, V.P. Solovyev, L.A. Dubovina: Ucheb. posobie. – M.: MISiS, 2003.
2. GOST R ISO 9001-2001. Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovaniya. – M.: Izd-vo standartov, 2001.
3. Zvonnikov, V.I. Provedenie monitoringa kachestva obrazovaniya: Metodicheskie rekomendatsii / V.I. Zvonnikov, N.F. Efremova, N.N. Naydenova, M.B. Chelyshkova. – M.: Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2005.
4. Izmereniya v sisteme obrazovaniya i upravlenie kachestvom obrazovaniya. Regionalnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. – Vologda, 2001.
5. Materialy zasedaniya prezidiuma Soveta po natsproektam. [Elektronnyy resurs]. – Elektron. dan. – Rezhim dostupa: http://ndce.edu.ru/news/index.php?group=9.
6. Razvitie regionalnoy sistemy otsenki kachestva obrazovaniya. – M.: Evrika, 2006.