Organizational-economic mechanism of interaction of the innovation process and intellectual capital of the university

Assorina Galina Yuryevna, Russia

Trofimova Tatyyana Vitalyevna, Russia

Efimychev Yuriy Ivanovich, Russia

Kuznetsov Pavel Anatolyevich, Russia

Организационно-экономический механизм взаимодействия инновационного процесса и интеллектуального капитала вуза - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 76

Abstract:
We research the potential interactions of innovation process and intellectual capital in the presence of organizational-economic mechanism that enables the transformation of knowledge into the core competence of the organization and generating additional revenue from the use of intellectual assets and intellectual resources.

Keywords:

innovation process, intellectual capital, organization of higher education, organizationaleconomicmechanism
Citation:
Galina Assorina (2010). Organizational-economic mechanism of interaction of the innovation process and intellectual capital of the university [Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm vzaimodeystviya innovatsionnogo protsessa i intellektualnogo kapitala vuza]. Creative Economy, 4(6). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Danchenok L.A., Laskovets S.V., Markova M.V. Marketing znaniy kak instrument prodvizheniya innovatsionnyh tekhnologiy i razvitiya chelovecheskikh resursov innovatsionnogo uchrezhdeniya obrazovaniya // Marketing v innovatsionnom razvitii organizatsii: materialy 11-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – Yaroslavl, 2009.
2. Medynskiy V.G. Innovatsionnyy menedzhment: Uchebnik. – M.: INFRA-M, 2005.
3. Tumina T.A. Innovatsii vysshey shkoly v paradigme ustoychivogo ekonomicheskogo razvitiya: Dissertatsiya kandidata ekon. nauk: 08.00.05. – SPb., 2004.
4. Tyurina V.Yu. Upravlenie innovatsionnymi protsessami i intellektualnoy sobstvennostyyu universitetskikh kompleksov: Dissertatsiya doktora ekon. nauk: 08.00.05. – Saratov, 2005.