Optimization of the portfolio of innovative projects in power companies with the help of innovative profitability factors and economic value added

Belaya Oksana Valeryevna, Russia

Zadumkin Konstantin Alekseevich, Russia

Ermolenko Daryya Vladimirovna, Russia

Kuznetsov Pavel Anatolyevich, Russia

Оптимизация портфеля инновационных проектов энергетической компании с использованием коэффициентов рентабельности инноваций и удельной экономической добавленной стоимости - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 65

Abstract:
The article examines principal approaches to assessment of innovative investment projects for power industry enterprises from the viewpoint of such projects’ portfolio management. Indices of innovations’ profitability and economic value added (EVA) were analyzed and the methodological apparatus of management characteristics of innovative activity’s profitability using EVA.

Keywords:

competitive advantages, index of economic value added(eva), innovations profitability, innovative-investment project, power company
Citation:
Oksana Belaya (2010). Optimization of the portfolio of innovative projects in power companies with the help of innovative profitability factors and economic value added [Optimizatsiya portfelya innovatsionnyh proektov energeticheskoy kompanii s ispolzovaniem koeffitsientov rentabelnosti innovatsiy i udelnoy ekonomicheskoy dobavlennoy stoimosti]. Creative Economy, 4(7). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Belaya O.V. Upravlenie rentabelnostyyu innovatsionnoy deyatelnosti s ispolzovaniem pokazatelya EVA // Ekonomika elektroenergetiki. – 2010. – № 1.
2. Kozhevnikova S.A. Osnovy upravleniya innovatsionno-investitsionnymi proektami // Ekonomika Rossii KhKhI vek: Mezhdunarodnyy sbornik nauchnyh trudov. – Vyp. 11. – Voronezh: VGPU, 2008.
3. Kozhevnikova S.A. Osnovy otsenki innovatsionno-investitsionnyh protsessov predpriyatiya // Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie sovremennogo obschestva v usloviyakh reform: Materialy Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konferentsii. – Ch. 1. – Saratov: Izd-vo «Nauchnaya kniga», 2008.
4. Krylov E.I., Vlasova V.M., Zhuravkova I.V. Analiz effektivnosti investitsionnoy i innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiya: Uchebnoe posobie. – M.: Finansy i statistika, 2003.
5. Sharnopolskiy B.P., Pyataeva O.A. Osnovnye podkhody k otsenke i prognozirovaniyu effektivnosti innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiy energeticheskoy otrasli // Ekonomika i finansy elektroenergetiki. – 2008. – № 12.