Methods of Evaluation of Production and Informative Constituents of Economic Systems Innovative Environment

Nesterov Andrey Anatolyevich, Postgraduate Student, Institute of Global Economy and Informatization, Russia

Методика оценки производственной и информационной составляющих инновационной среды экономических систем - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 80

Abstract:
Article presents characteristic of evaluation methods of innovative environment constituents level of development in economic systems. Article considers list of factors defining production infrastructure elements and economic system information components.

Keywords:

information provision, innovative environment, internal and external environment, investments climate, production infrastructure, rating, regional economy
Citation:
Andrey Nesterov (2012). Methods of Evaluation of Production and Informative Constituents of Economic Systems Innovative Environment [Metodika otsenki proizvodstvennoy i informatsionnoy sostavlyayuschikh innovatsionnoy sredy ekonomicheskikh sistem]. Creative Economy, 6(10). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Ivanter V.V. Perspektivy i usloviya innovatsionno-tekhnologicheskogo razvitiya ekonomiki Rossii [Tekst] // Problemy prognozirovaniya, 2007, № 3.
2. Petrov A.V. Investitsionnaya politika regiona: orientatsiya na innovatsii [Tekst] // Kreativnaya ekonomika, 2012, № 7.
3. Vinokurov V.I. Osnovnye terminy i opredeleniya v sfere innovatsiy [Tekst] // Innovatsii. 2005. № 4.
4. Martynov A.F. Osobennosti razvitiya khozyaystvennyh svyazey v innovatsionnoy deyatelnosti regionov [Tekst] // Srednerusskiy vestnik obschestvennyh nauk, 2012, № 3.
5. Kamenskiy A.N. Formirovanie innovatsionnoy infrastruktury kak faktor razvitiya sotsialno-ekonomicheskikh sistem [Tekst] / A.N. Kamenskiy // Transportnoe delo Rossii, 2010, № 12.