Researching Scientific Approaches to the Study of Social and Labor Conflict

Dedkova Inna Fedorovna, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor, Chair of Applied Economics and Human Resource Management, Kuban State University, Krasnodar, Russia

Fedorov Nikolay Ivanovich, Applicant, Chair of Applied Economics and Human Resource Management, Kuban State University, Krasnodar, Russia

Исследование научных подходов в изучении социально–трудовых конфликтов - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 53

Abstract:
Modern researches do not fully reflect the problems of labor conflicts. They focus mainly on ways to prevent them but there are just a few studies devoted to the technology of conflict resolution, consequences of unresolved conflicts and causes of conflicts.

Keywords:

causes of social conflicts, conflict prevention, labor dispute, order of resolving conflicts, production relations, source of conflict
Citation:
Inna Dedkova, Nikolay Fedorov (2010). Researching Scientific Approaches to the Study of Social and Labor Conflict [Issledovanie nauchnyh podkhodov v izuchenii sotsialno–trudovyh konfliktov]. Russian Journal of Entrepreneurship, 11(11). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Konfutsiy. Velikaya mudrosty upravleniya. Rassuzhdeniya v izrecheniyakh. – M.: Izdatelstvo Zhigulskogo A.Yu., 2009. – 488 s.
2. Khibovskaya E.A. Trudovye konflikty: prichiny, rezultaty i sposoby razresheniya // Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: monitoring obschestvennogo mneniya. Informatsionnyy byulleteny VTsIOM. – 1995. – № 3. – S. 21, 23.
3. Shuvalova O.P. Konflikty v trudovyh kollektivakh // Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: monitoring obschestvennogo mneniya. Informatsionnyy byulleteny VTsIOM. – 1995. – № 1. – S. 41, 42.
4. Smelzer N. Sotsiologiya. – Rostov-na-Donu: Feniks, 1998. – 688 s.
5. Nitsshe F. Maloe sob-ranie sochineniy. – M.: Azbuka-klassika, 2010. – 1056 s.