The American Industrial Colony in Kuzbass in the Years of 1922–1927

Aleksey Balashov
Американская индустриальная колония в Кузбассе в 1922–1927 гг. - View in Russian
Abstract:
The article describes the activities of the American Industrial Colony in Kuzbass during the NEP period of the Social Republic. The author shows how the American Industrial Colony helped to restore the Soviet economy.

Keywords:

chemical industry, coal mining, concession, increasing productivity, kuzbass autonomous industrial colony, metallurgical works, new economic policy
Citation:
Aleksey Balashov (2010). The American Industrial Colony in Kuzbass in the Years of 1922–1927 [Amerikanskaya industrialnaya koloniya v Kuzbasse v 1922–1927 gg.]. Russian Journal of Entrepreneurship, 11(11). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Postanovlenie Sovnarkoma RSFSR o popravkakh k kontsessionnomu dogovoru, prinyatyh 28 oktyabrya 1927 g.
2. Vsya Sibir. Spravochnaya i adresnaya kniga na 1924 god. – L.,1924.
3. Gosudarstvennyy arkhiv Novosibirskoy oblasti (GANO) f. 1, op. 1, d. 1366 a, 1192, 328.
4. Rossiyskiy Gosudarstvennyy arkhiv ekonomiki (RGAE) f. 8088, op. 1, d. 26, 31.