Theoretical and Methodological Approaches to Forming Recreation Cluster

Yakovleva-Chernysheva Anna Yuryevna, Russia

Теоретико-методологические подходы к формированию рекреационного кластера - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 36

Abstract:
The clustered nature of the interaction between business structures contributes to the development of entrepreneurship in the recreation system. By building recreation cluster one can create conditions for improving the competitiveness of business structures and a stable positive dynamics of indices showing the business efficiency in the recreation system.

Keywords:

business structures, competitiveness, investment resources, production chain, recreation cluster, recreation system
Citation:
Anna Yakovleva-Chernysheva (2011). Theoretical and Methodological Approaches to Forming Recreation Cluster [Teoretiko-metodologicheskie podkhody k formirovaniyu rekreatsionnogo klastera]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(1). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Oleynik A. Model setevogo kapitalizma // Voprosy ekonomiki. – 2003. – № 8 – S. 141.
2. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki. – T.1. / Per s angl. – M.: Progress, 1993. – S. 349–358.
3. Porter M. The competitive advantage of nations. – New York: Free Press, 1990.
4. Porter M.E. Konkurentsiya. / Per. s angl. – M.: Vilyams, 2003. – S. 206.
5. Rosenfeld S. Backing into Clusters: Retrofitting Public Policies. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: www.oecd.org.
6. Schmitz H. On the clustering of small firms // IDS Bulletin. – 1992. – Vol. 23, No. 3.
7. Yalov D.A. Klasternyy podkhod kak tekhnologiya upravleniya regionalnym ekonomicheskim razvitiem. / Fond TsSR «Severo-Zapad». – SPb., 2006.
8. Tretiak V.P. Klastery predpriyatiy: puti sozdaniya i rezultativnosty funktsionirovaniya. – M., 2006.
9. Tsikhan T.V. Klasternaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya // Teoriya i praktika upravleniya. – 2003. – № 5.
10. Asaul A.N. Obyedinenie stroitelnyh organizatsiy – osnova dlya integratsii // Sovremennoe ekonomicheskoe i sotsialnoe razvitie: problemy i perspektivy. – SPb., 2002.