Venture Capital Financing of Innovative Projects at High-Tech Enterprises

Zaytsev Aleksandr Vladimirovich, Russia

Венчурное финансирование инновационных проектов высокотехнологичных предприятий - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 241

Abstract:
The article studies the features of venture capital financing of creating technological innovations. The author proves the expediency of using this tool for financing innovative activities at high-tech enterprises. He analyzes the mechanism of venture capital financing of a project of creating technological innovation.

Keywords:

high-tech enterprise, innovative project, technological innovations, venture enterprise, venture financing
Citation:
Aleksandr Zaytsev (2011). Venture Capital Financing of Innovative Projects at High-Tech Enterprises [Venchurnoe finansirovanie innovatsionnyh proektov vysokotekhnologichnyh predpriyatiy]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Baranov V.V., Zaytsev A.V. Upravlenie innovatsiyami: Uchebnoe posobie. – M.: Izdatelskiy Dom «Komsomolskaya pravda», 2010. – 310 s.
2. Gledstoun D., Gledstoun L. Investirovanie venchurnogo kapitala: podrobnoe posobie po investirovaniyu v chastnye kompanii dlya polucheniya maksimalnoy pribyli / Per. s angl. – Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buks, 2006. – 416 s.
3. Karzhuev A.T., Folomyev A.N. Natsionalnaya sistema venchurnogo investirovaniya. – M.: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika», 2006. – 239 s.
4. Kempbell K. Venchurnyy biznes: Novye podkhody. 2-e izd. / Per s angl. – M.: Alpina Biznes Buks, 2008. – 428 s.