Approaches to Developing Creative Potential of Employees at Enterprises

Potemkin Artur Igorevich, Russia

Filimonova Natalyya Mikhaylovna, Russia

Подходы к развитию творческого потенциала сотрудников на предприятиях - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 110

Abstract:
The article explains the necessity of using modern methods for managing creative potential of employees in a company. The authors reveal the problems of creativity development and determine strategies for creativity
management and their implementation mechanisms.

Keywords:

creative potential, innovation activity, management mechanisms, organizational innovations, strategic planning
Citation:
Artur Potemkin, Natalyya Filimonova (2011). Approaches to Developing Creative Potential of Employees at Enterprises [Podkhody k razvitiyu tvorcheskogo potentsiala sotrudnikov na predpriyatiyakh]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Dubina I.N. Upravlenie tvorchestvom personala v usloviyakh innovatsionnoy ekonomiki. – M.: Academia, 2009. – 376 s.
2. Blinov A. O. Strategicheskiy menedzhment tvorcheskim potentsialom chelovecheskikh resursov sovremennyh organizatsiy// Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo universiteta servisa. – 2009. – Vypusk 6. – S. 12–18. – Seriya « Ekonomika».
3. Melnikov O.N. Tvorcheskaya energiya kak mekhanizm realizatsii intellektualnogo kapitala spetsialista // Kreativnaya ekonomika. – 2007. – №2. – S. 27–33.
4. Business 2010: Embracing the challenge of change. A report from the Economist Intelligence Unit sponsored by SAP. URL: http://www.sap.com/belgie/solutions/business-suite/erp/pdf/Business_2010_Europe.pdf . (Data obrascheniya: 10.03.2011).
5. Natsionalnyy doklad «Organizatsionno-upravlencheskie innovatsii: razvitie ekonomiki, osnovannoy na znaniyakh» / Pod red. S.E. Litovchenko. – M.: Assotsiatsiya Menedzherov, 2008. – 104 s.
6. Isaev A.P. Upravlenie znaniyami v povyshenii professionalizma menedzherov // Ekonomika regiona. – 2007. – № 4. – S. 157–167.
7. Kruglov A.V. Upravlenie kreativnym potentsialom kompanii i ego znachenie v rynochnoy konkurentsii // Problemy sovremennoy ekonomiki. – 2004. – №4(12). – S.15–23.