Influence of risks on efficiency of carrying out IPO

Chimarov Aleksandr Nikolaevich, Russia

Влияние рисков на эффективность проведения IPO - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 93

Abstract:
The article considers the main company’s risks during the IPO procedure and singles out exogenous and endogenous risks affecting the efficiency of company’s entry to the public market. The author suggests a general phased risk management technique.

Keywords:

company shares, endogenous risks, exogenous risks, leveling of risk effect, public offering, risk management
Citation:
Aleksandr Chimarov (2011). Influence of risks on efficiency of carrying out IPO [Vliyanie riskov na effektivnosty provedeniya IPO]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Alekhina O.E., Repetun T.V., Yakunina A.V. Finansovyy menedzhment: Uchebnoe posobie. – Saratov: Izd-vo SGSEU, 2004. – 156 s.
2. Gvardin S.V. Vyhod iz biznesa s maksimalnoy pribylyu / S.V. Gvardin. – M.: Eksmo, 2008. – 208 s.
3. Kovalev V.V. Finansovyy menedzhment: teoriya i praktika. – M.: TK Velbi : Prospekt, 2006. – 1016 s.
4. Romanenko O.A. Razvitie teorii integratsii i opredelenie ee znacheniya dlya upravleniya finansami subyektov khozyaystvovaniya // Finansy i kredit. – 2010. – № 46(430).
5. Romanenko O.A. Finansovye aspekty integratsii khozyaystvuyuschikh subyektov: monografiya. – Saratov: SGSEU, 2010. – 170 s.