Перспективы создания промышленного кластера на базе ООО «Абинский электрометаллургический завод»( )

Zlivko Anna Vladimirovna, Postgraduate Student, Admiral Ushakov Maritime State Academy; Novorosmetall LLC, Novorossiysk, Russia

Перспективы создания промышленного кластера на базе ООО «Абинский электрометаллургический завод» - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 73

Abstract:
The article discusses the prospects of forming the metallurgical cluster in the Krasnodar Region and contains a number of assumptions that justify the feasibility of establishing such a form of business organization. By the example of the Abinsk electrometallurgical cluster for processing scrap into finished products the author describes the technological scheme of the project, the objectives, tasks and
composition of the cluster and the positive prospects for the region.

Keywords:

competitiveness of regions, economic security, industrial cluster, innovative type of economic development, metallurgical industry, modernization of mana gement techniques, state support
Citation:
Anna Zlivko (2011). Перспективы создания промышленного кластера на базе ООО «Абинский электрометаллургический завод»( ) [Perspektivy sozdaniya promyshlennogo klastera na baze OOO «Abinskiy elektrometallurgicheskiy zavod»]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(10). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Golkov A.S. Sozdanie konkurentosposobnyh promyshlennyh klasterov kak osnova ustoychivogo regionalnogo razvitiya: vzglyad cherez prizmu natsionalnoy ekonomicheskoy bezopasnosti // Sbornik materialov Pervoy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Regiony Rossii: problemy i perspektivy ekonomicheskogo razvitiya» [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://econference.ru/blog/conf05/153.
2. Glukhikh L.V. Puti povysheniya effektivnosti strategicheskogo upravleniya v promyshlennosti: avtoref. diss − 2006.
3. Porter M. Konkurentsiya / per. s angl. − M.: Izdatelskiy dom «Vilyams», 2005. − 258 s.
4. Rodionova L.N., Khayrullin R.F. Klastery kak forma integratsii investitsionnyh resursov [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.ogbus.ru/authors/Rodionova_4.pdf.