Problems and Strategic Prospects for Development of Printing Holding Companies in Russia

Vorotyagin Igory Anatolyevich, Applicant, Sector of Regional Economy, Perm Branch, Institute of Economics, Ural Division, Russian Academy of Sciences, Russia

Проблемы и стратегические перспективы развития полиграфических холдингов в России - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 115

Abstract:
The article deals with the core problems in the development of printing businesses in competitive environment. The emphasis is on the need of
finding the best correlation between manufacturing of printed materials and expanding the area of the digital content products. Strategic trends in
development of printing holdings in Russia are defined, too.

Keywords:

competitive environment, digital content, electronic communications, printed matter, printing industry, strategic development
Citation:
Igory Vorotyagin (2012). Problems and Strategic Prospects for Development of Printing Holding Companies in Russia [Problemy i strategicheskie perspektivy razvitiya poligraficheskikh kholdingov v Rossii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(3). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Anton N. Mirovoy rynok poligraficheskikh uslug i perspektivy ego razvitiya. − Riga: Baltiyskaya mezhdunarodnaya akademiya, 2009.
2. Vorotyagin I.A., Pytkin A.N. Osobennosti razvitiya predpriyatiy poligraficheskogo kholdinga v konkurentnoy srede. − Permy: Poligraf Siti, 2010.
3. Nemtinov R.V., Pytkin A.N. Mekhanizm vzaimodeystviya strategicheskogo i operativnogo upravleniya proizvodstvom konkurentosposobnoy produktsii // Rossiyskoe predprinimatelstvo. − 2011. − № 12 (2).
4. Rossiyskaya poligrafiya: sostoyanie, tendentsii i perspektivy razvitiya. Analiticheskiy doklad Federalnogo upravleniya periodicheskoy pechati, knigoizdaniya i poligrafii. − M., 2011.
5. Rossiyskiy rynok poligraficheskikh uslug // Informatsionno-analiticheskiy otchet Federalnogo agentstva po pechati i massovym kommunikatsiyam. − M., 2009.