Effectiveness of Materials Management in the Automotive Industry

Makarenko Sergey Aleksandrovich, Applicant, Senior Lecturer of the Chair of Business Administration, Institute of Economics and Management, Moscow State Engineering University, Russia

Эффективность управления материальными потоками в автомобилестроении - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 61

Abstract:
The paper presents the calculations and analysis of the effectiveness of implementation of an improved system of materials management in engineering enterprises. The performance indicators used to date are examined, and the directions of their change in case of implementation of materials management system based on the functional approach are identified.

Keywords:

effectiveness of management system, engineering enterprises, functional approach, material flows, system of materials management
Citation:
Sergey Makarenko (2012). Effectiveness of Materials Management in the Automotive Industry [Effektivnosty upravleniya materialnymi potokami v avtomobilestroenii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(24). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Volkov O.I. Ekonomika predpriyatiya / O.I. Volkov, V.K. Sklyarenko − M.: Infra-M, 2004.
2. Ionov V.I., Makarenko S.A. Upravlenie materialnymi zapasami na mashinostroitelnyh predpriyatiyakh s pozitsiy logistiki // Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI. − 2009. − T. 1. − № 2. − S. 248−255.
3. Ionov V.I., Makarenko S.A. K voprosu ob upravlenii informatsionnymi, materialnymi i soputstvuyuschimi potokami promyshlennyh predpriyatiy // Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI. − 2011. − № 1. − S. 247−253.
4. Ofitsialnyy sayt kompanii Sollers [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.sollers-auto.com/ru/about.
5. Upravlenie organizatsiey: chasty 2. Kurs lektsiy / V.L. Vasileva – Minsk.: Akad. upr. pri Prezidente Resp. Belarus, 2010. − 217 s.
6. Yampolskaya D. O., Zonis M.M. Menedzhment. – SPb: Neva; Olma-Press, 2003.
7. Honda mozhet uvelichity srok obnovleniya modelnogo ryada radi ekonomii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://autorelease.ru/news/world/833-honda-mozhet-uvelichit-srok-obnovleniya-modelnogo-ryada-radi-ekonomii.html.