Socio-Economic Factors and the Development of E-Government

Nemets Kirill Anatolyevich, Postgraduate Student, Perm State National Research University, Russia

Информационные технологии в государственном секторе: социально-экономические факторы - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 84

Abstract:
The article examines the connection of socio-economic factors and the level of e-government development. The key aspect is the need to consider the evolution of socio-economic development when designing and implementing e-government as a factor that determines the rate of perception and the level of adaptability of citizens to electronic forms of interaction with the government.

Keywords:

e-government, e-government rankings, socio-economic and technological deve lopment
Citation:
Kirill Nemets (2012). Socio-Economic Factors and the Development of E-Government [Informatsionnye tekhnologii v gosudarstvennom sektore: sotsialno-ekonomicheskie faktory]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People. UN Department of Economic and Social Affairs. 2012. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://unpan1.un.org/ intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf.
2. The 2012 Waseda University International – Government Ranking released. Institute of e-Government, Waseda University. 2012 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.e-gov.waseda.ac.jp /images/Press%20Released%20on%20e-Gov%20ranking%202012.pdf.
3. Mingaleva Zh.A. Institutsionalnye aspekty ekonomicheskoy modernizatsii // V mire nauchnyh otkrytiy. − 2010. − № 3−3. − S. 134−139.
4. Mingaleva Zh.A. Modernizatsiya natsionalnoy ekonomiki na osnove strategii innovatsionnogo razvitiya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 2. − http:// www.science-education.ru/102-5987.
5. Ofitsialnyy sayt Vsemirnogo banka [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://data.worldbank.org.
6. V tridevyatom tsarstve, v elektronnom gosudarstve // Press-reliz «Fonda Obschestvennoe Mnenie». 13.06.2011 g. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_int/ pressr_080711.
7. Trakhtenberg A.D. Traditsionnye taktiki vzaimodeystviya s vlastyyu i gotovnosty k elektronnomu pravitelstvu [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://elibrary.ru/download/89713723.pdf.