The Emergence and Development of Non-Standard Forms of Employment

Telyatnikova Tatyyana Viktorovna, Postgraduate Student, Department of Economics and Management, Omsk State Technical University, Russia

Появление и развитие нестандартных форм занятости и гибких режимов работы в СССР - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 87

Abstract:
The article discusses the emergence and development of non-standard forms of employment and flexible working schedules in the USSR. It reveals the reasons why they were used and shows the results of the research conducted at enterprises. Non-standard forms of employment are attractive even today as they allow enlarging the workforce by the disabled, women with small children and young people as well as reducing the number of the unemployed. The article describes the benefits of such non-standard form of employment as the time bank.

Keywords:

flexible working hours, forms of employment, non-standard forms of employment, part-time work, standard employment, temporary employment, time bank
Citation:
Tatyyana Telyatnikova (2012). The Emergence and Development of Non-Standard Forms of Employment [Poyavlenie i razvitie nestandartnyh form zanyatosti i gibkikh rezhimov raboty v SSSR]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Genkin B.M. Ekonomika i sotsiologiya truda: uchebnik dlya vuzov. – 5-e izd. dop. − M.: Norma, 2003. − 180 s.
2. Nikonova G.F. Primenenie skolzyaschego grafika raboty na Kokhtla-Yarveskom khlebokombinate / Tezisy. Respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Kokhtla-Yarve, 22−23 maya 1980. – Tallin, 1980. − S. 79−81
3. Problemy nepolnogo rabochego vremeni i zanyatosti naseleniya / Pod red. A.Z. Maykova, A.G. Novitskogo. − M., Sovetskaya Rossiya, 1975. − S. 224.
4. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. − 5-e izd., pererab. i dop. − M.: INFRA-M, 2006. − 495 s.