On the Question of Interrelation between Innovation and Its Legal Framework in Russia

Mingaleva Zhanna Arkadyevna, Doctor of Econ. Sci., Professor, Chair of Economics and Enterprise Management, Perm National Research Polytechnic University, Russia

Gataullina Aida Anasovna, Student, Faculty of Economics, Perm State National Research University, Russia

К вопросу о взаимосвязи инновационной деятельности и ее правовых основ в России - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 61

Abstract:
The paper considers institutional aspects of innovation in Russia. It reveals the interrelation between the country’s rate of innovation development and the features of the Russian legislation in the field of protection of intellectual property rights and the use of its results in the economic turnover.

Keywords:

innovation, innovation centers, legislation in the field of innovation, right of intellectual property
Citation:
Zhanna Mingaleva, Aida Gataullina (2012). On the Question of Interrelation between Innovation and Its Legal Framework in Russia [K voprosu o vzaimosvyazi innovatsionnoy deyatelnosti i ee pravovyh osnov v Rossii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. O kontseptsii investitsionnoy politiki RF // Predprinimatelskoe pravo. – Portal pravovoy podderzhki predprinimatelskoy deyatelnosti [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.businesspravo.ru.
2. Fond sodeystviya razvitiyu malyh form predpriyatiy v nauchno-tekhnicheskoy sfere: ofitsialnyy sayt [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.fasie.ru/o-fonde/set-itts.
3. Ofitsialnyy sayt Fonda sodeystviya razvitiyu malyh form predpriyatiy v nauchno-tekhnicheskoy sfere [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.fasie.ru/programmy.
4. Mingaleva Zh.A. Vliyanie aktivnosti pat entnoy deyatelnosti na innovatsionnoe razvitie natsionalnoy ekonomiki // Ekonomika regiona. − 2010. − № 4. − S. 71−77.
5. Mingaleva Zh.A. O formirovanii pravovogo polya v oblasti innovatsionnoy i intellektualnoy deyatelnosti // Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki. − 2010. − № 4. − S. 122−126.