Regional Features as Additional Characteristics of the Agri-Food Market

Bolokhonov Mikhail Aleksandrovich, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Russia

Региональные особенности как дополнительная характеристика агропродовольственного рынка - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 91

Abstract:
The article introduces the idea that regional differences are an additional feature of the agri-food market, which depends primarily on the income of the population, affecting the consumer demand, as well as on the organizational structure of farms and consumer preferences.

Keywords:

agri-food market, agricultural production, features of market, food market
Citation:
Mikhail Bolokhonov (2012). Regional Features as Additional Characteristics of the Agri-Food Market [Regionalnye osobennosti kak dopolnitelnaya kharakteristika agroprodovolstvennogo rynka]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Bolokhonov M.A. Problemy effektivnosti organizatsionnoy struktury selskokhozyaystvennyh predpriyatiy // Sistema upravleniya sovremennoy organizatsiey: problemy organizatsionnogo proektirovaniya, logisticheskogo upravleniya i informatsionnoy bezopasnosti: sb. materialov vseross. nauch.-prakt. konf. – Volgograd. – M.: OOO «Globus», 2009.
2. Bolokhonov M.A. Differentsiatsiya regionov PFO po urovnyu i strukture potrebleniya pischevyh produktov v 2007−2008 gg. // Sotsialno-ekonomicheskie aspekty sovremennogo razvitiya APK: opyt, problemy i perspektivy: sb. materialov III vseross. nauch.-prakt. konf. / Pod red. I.L. Vorotnikova. – Saratov: KUBiK, 2010.
3. Bolokhonov M.A. Sravnenie regionov Privolzhskogo federalnogo okruga po nekotorym pokazatelyam razvitiya selskogo khozyaystva v 2004−2007 gg. // Problemy i perspektivy razvitiya selskogo khozyaystva Rossii: sb. materialov mezhd. nauch.-prakt. konf. / Pod red. I.L. Vorotnikova. – Saratov: KUBiK, 2010.