Technological Progress as a Factor of Innovation in the Hospitality Industry

Kobyak Marina Viktorovna, Cand. of Econ. Sci., Professor, Department of Hospitality and Tourism Business, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Layko Mikhail Yuryevich, Doctor of Econ. Sci., Professor Department of Hospitality and Tourism Business, Honored Scientist, Plekhanov Russian University of Economics, Russia

Технологический прогресс как фактор инноваций в гостиничном бизнесе - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 183

Abstract:
The paper deals with the issues of improving the management of hospitality businesses and describes the features of the innovative approach to the hotel management. The authors believe that technological and other types of innovation are the main source of competitive advantages of a present-day hotel.

Keywords:

hospitality business, innovative approach, reservation, sales management
Citation:
Marina Kobyak, Mikhail Layko (2012). Technological Progress as a Factor of Innovation in the Hospitality Industry [Tekhnologicheskiy progress kak faktor innovatsiy v gostinichnom biznese]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Barker Alan. Alkhimiya innovatsiy. – M.: Vershina, 2003.
2. Gostinichnoe i restorannoe delo, turizm: sbornik normativnyh dokumentov. – Rostov-n/D, 2003.
3. Vertakova Yu.V., Simonenko E.S. Upravlenie innovatsiyami: teoriya i praktika: uchebnoe posobie. – M.:Eksmo, 2008.
4. Kobyak M.V. Kachestvo gostinichnyh uslug i drugikh predpriyatiy gostinichnogo kompleksa: osnovnye kharakteristiki uslug. – M.: Art-Biznes-Tsentr, 2011.
5. Layko M.Yu. Upravlenie znaniyami v industrii gostepriimstva. – M.: Izd-vo Ross. Ekonom. Akad, 2005.