Some Ways to Optimize the Process of Obtaining Initial Permits in Construction

Zakharov Pavel Nikolaevich, Applicant, Department of Economics and Strategic Management, Faculty of Economics, Institute of Economics and Management, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Russia

Kornilov Pavel Pavlovich, Doctor of Econ. Sci., Professor of Institute of Economics and Management, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Russia

О некоторых путях оптимизации процесса получения исходно-разрешительной документации в строительстве - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 68

Abstract:
The paper presents approaches to the implementation of information technology to optimize the processes in the construction industry. It defines stages and practical tools for their implementation, including the development of the new approaches to increase the investment attractiveness of the sector, as well as the mechanisms to promote innovation in the construction industry

Keywords:

information technology in construction, innovation and investments, regional economy, strategic management
Citation:
Pavel Zakharov, Pavel Kornilov (2012). Some Ways to Optimize the Process of Obtaining Initial Permits in Construction [O nekotoryh putyakh optimizatsii protsessa polucheniya iskhodno-razreshitelnoy dokumentatsii v stroitelstve]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Masakova I.D., Stroitelstvo v Rossii. 2011: Stat. sb./ Rosstat. – M., 2011. – 220 s.
2. Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot 20.10.2010 № 1815-r «O Gosudarstvennoy programme «Informatsionnoe obschestvo (2011–2020 gody)».
3. Gradostroitelnyy kodeks RF ot 29.12.2004 № 190-FZ.
4. Zhilischnyy kodeks RF ot 29.12.2004 № 188-FZ
5. Zemelnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 25.10.2001 № 136-FZ.
6. Lapygin Yu.N. Osnovy strategicheskogo upravleniya / 2-e izd., pererab. i dop. – M.: KnoRus, 2004. – 240 s.
7. Territorialnyy organ Rosstata po Vladimirskoy oblasti [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://vladimirstat.ru.