Forming advantageous directions of social and economic development of a region using cluster approach

Mukharramova Elymira Rafailovna, Candidate of Economical Sci., Associate Professor, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Russia

Lipatov Dmitriy Vladimirovich, Postgraduate student, Academic Department of Economics and Business in Construction, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Russia

Формирование преимущественных направлений социально-экономического развития региона с использованием кластерного подхода - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 107

Abstract:
The article discusses the need for cluster formation directed to further development of the region. This approach contributes to actualization of the existing and facilitates the search for new resources of the industries development in the region, thuswise, increasing the competitiveness and the expansion of companies in the domestic market, improving the efficiency of their activities.

Keywords:

cluster approach, cluster formation, competitiveness, development of industries in the region, investment attractiveness of the region, republic of tatarstan
Citation:
Elymira Mukharramova, Dmitriy Lipatov (2013). Forming advantageous directions of social and economic development of a region using cluster approach [Formirovanie preimuschestvennyh napravleniy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona s ispolzovaniem klasternogo podkhoda]. Russian Journal of Entrepreneurship, 14(22). (in Russian)..


References (transliterated):
1.Stolyarov O.B. Razvitie sistemy upravleniya investitsionnoy deyatelnostyyu promyshlennogo predpriyatiya na osnove klasternogo podkhoda // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2010. – № 10 Vyp. 1 (168). – c. 54-59.
2. Trofimova T.V., Lomovtseva A.V. Klasternoe vzaimodeystvie predpriyatiy kak mekhanizm povysheniya konkurentosposobnosti regiona (na primere Nizhegorodskoy oblasti) // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2013. – № 14 (236). — c. 35-43.
3. Mukharramova E.R. Formirovanie resursnogo potentsiala stroitelnogo predpriyatiya // Rossiyskoe predprinimatelstvo. — 2013. – № 14 (236). – c. 45-52.
4. Dokument ot 17 aprelya 2012 g. «Programma razvitiya kamskogo innovatsionnogo territorialno-proizvodstvennogo klastera na period do 2020 goda».
5. http://www.russez.ru/oez/
6. Karimov A.A. Innovatsionnyy klaster respubliki Tatarstan // Doklad k.e.n., dotsenta OAO «UK «Ideya kapital».
7. Bazhenova Yu.V. Ekonomicheskiy mekhanizm funktsionirovaniya osobyh ekonomicheskikh zon v Rossii. // Ekonomicheskie nauki. – 2009. – №8.