Expenses Structure and Rhythmic in the System of the Technological Processes

Matievich Anna Sergeevna, Cand. of Econ. Sci., accountant, IMPLANA MP LLC, Russia

Место политики воспроизводства основных фондов в системе предприятия - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 24

Abstract:
The article reviews hierarchic structure of expenses of an enterprise. The Article gives definition of production cycle and provides factors influencing on its duration. Definitions of periodicity, seasonality and rhythmic are provided. Expense rhythmic of one process sub-procedure is examined; it enables to consider investment and frequency of expenses of any process procedure.

Keywords:

expenses, hierarchic expenses structure, periodicity, production cycle, rhythmic, seasonality
Citation:
Anna Matievich (2013). Expenses Structure and Rhythmic in the System of the Technological Processes [Mesto politiki vosproizvodstva osnovnyh fondov v sisteme predpriyatiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 14(3). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Abakumov R.G. Amortizatsionnaya politika: suschnost, problemy, napravleniya sovershenstvovaniya // Finansy i kredit. – 2008. – № 47 (335). – S. 55−59.
2. Bolshoy ekonomicheskiy slovary / pod red. A.N. Azriliyana. – 4-e izd., dop i pererab. – M.: Institut novoy ekonomiki, 1999. – 1248 s.
3. Kozakov E.M. Investitsionnaya politika kak instrument regulirovaniya vosproizvodstvennyh protsessov / E.M. Kozakov, A.G. Shelomentsev, R.T Safin // Vestnik UrFU. Seriya: Ekonomika i upravlenie. – 2005. – № 1. – S. 8−95.
4. Kostyukova E.I. Vosproizvodstvo tekhnicheskikh resursov selskogo khozyaystva: problemy i resheniya. – M.: Izdatelstvo OOO «NIPKTs Voskhod-A», 2008. – 276 s.
5. Krivova E.S. Upravlenie amortizatsionnoy politikoy v APK v tselyakh aktivizatsii investitsionnoy deyatelnosti // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2011. – T. 84. – № 10. – S. 103−108.
6. Larionova N.V. Rol innovatsiy v promyshlennoy politike // Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta im. M.K. Ammosova. – 2006. – T. 3. – № 2. – S. 9−66.
7. Paliy V.F. Mezhdunarodnye standarty ucheta i finansovoy otchetnosti: uchebnik. – M.: INFRA-M, 2008. – 472 s.
8. Sizov V.V. Innovatsionnaya ekonomicheskaya politika: voprosy formirovaniya // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta Seriya: Gumanitarnye nauki (ekonomika, pravo). – 2007. – № 9. – S. 68−72.
9. Fedorovich V.O. Effektivnaya amortizatsionnaya politika i sozdanie strategicheskikh nakopleniy v industrialnoy korporatsii / V.O. Fedorovich, N.V. Kontsipko // Problemy ucheta i finansov. – 2011. – № 3. – S. 3−10.
10. Yuzvovich L.I. Ekonomicheskaya priroda i rol investitsiy v natsionalnoy ekonomicheskoy sisteme // Finansy i kredit. – 2010. – № 9. – S. 48−52.