Assessment Method of Development of Retail Trade Networks in Russian Regions

Scheglova Elizaveta Yaroslavna, Postgraduate Studentof Economical Social and Political Geography Chair, Moscow State Pedagogical University, Russia

Методика оценки развития розничных торговых сетей в регионах России - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 110

Abstract:
The article presents author’s method of level and prospects scoring of retail trade system development in Russian regions; the method was applied in Volga Federal District. Within the researched territory retail trade network is developed within contrasting social and economic conditions. Application of proposed method enables to consider different indicators and to form most efficient promotion strategies for retail trade companies on the social and economic basis individual for each region.

Keywords:

economic and geographic analysis, factors of territorial organization of trade networks, retail trade network, territorial organization of trade networks
Citation:
Elizaveta Scheglova (2013). Assessment Method of Development of Retail Trade Networks in Russian Regions [Metodika otsenki razvitiya roznichnyh torgovyh setey v regionakh Rossii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 14(3). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Balash O.S. Modelirovanie prostranstvennoy raspredelennosti torgovyh setey. – Saratov: Saratovskiy gos. un-t, 2010.
2. Grishina I.V. Analiz i prognozirovanie investitsionnyh protsessov v regionakh Rossii. − M.: SOPS, 2005.
3. Dudakova I.A. Formirovanie roznichnyh torgovyh setey: evolyutsiya, problemy, protivorechiya i perspektivy. – Shakhty, 2005.
4. Ignatova, T.V. Sistema pokazateley otsenki deyatelnosti torgovyh organizatsiy Krasnoyarskogo kraya / T.V. Ignatova, T.P. Satsuk // Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika. – 2008.  № 14 (71).
5. Kleyner G.B. Innovatsionnoe razvitie regiona: potentsial, instituty, mekhanizmy : kollektivnaya monografiya/[G.B. Kleyner i dr.]; pod obsch.red. G.B. Kleynera, S.S. Mishurova. – Ivanovo: Ivanovskiy gos. un-t. – M., 2011.
6. Panfilov B.C. Sostoyanie i perspektivy razvitiya sovremennoy sistemy roznichnogo rynka v Rossii: makroekonomicheskiy i finansovyy aspekty / V. Panfilov, M.P. Chernovolov // Problemy prognozirovaniya. – 2007. − № 4.