Territories self-development: budget aspect

Syatchikhin Sergey Valentinovich, Postgraduate student, Perm Branch of the Institute of Economics of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia

Саморазвитие территорий: бюджетный аспект - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 59

Abstract:
The article contains a comparative analysis of the static and dynamic approaches to the assessment of structural elements of the territory self-development. The author introduces for scientific use the term «budget self-development of the territory» and presents the aspects of its use. The necessity of the territories focus on their budget self-development for the purpose of internal reserves search are grounded here.

Keywords:

budget self-development, local government, territories self-development
Citation:
Sergey Syatchikhin (2014). Territories self-development: budget aspect [Samorazvitie territoriy: byudzhetnyy aspekt]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(7). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Bochko V.S. Teoretiko-metodologicheskie osnovy integrativnogo strategicheskogo razvitiya territoriy: dissertatsiya ... doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.01; [Mesto zaschity: In-t ekonomiki UrO RAN]. – Ekaterinburg, 2010. – 313 s.
2. Doroshenko S.V. Strategicheskaya adaptatsiya regionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy sistemy k innovatsionnomu tipu razvitiya: avtoreferat dissertatsii … doktor ekonomicheskikh nauk: 08.00.05; [Mesto zaschity: In-t ekonomiki UrO RAN]. – Ekaterinburg, 2010. – 41 s.
3. Kondratyev N. D. Osnovnye problemy ekonomicheskoy statiki i dinamiki: Predvaritelnyy eskiz. – M.: Nauka, 1991. – 576 s.
4. Tatarkin A.I., Tatarkin D.A. Samorazvivayuschiesya territorialnye ekonomicheskie sistemy: dialektika formirovaniya i funktsionirovaniya // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2010. – № 3. – S.5–12.