Shatursky district. Revival of the past greatness

Zubkov Artem Vladimirovich, Postgraduate student, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia

Шатурский район. Возрождение былого величия - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 56

Abstract:
With the help of strong and weak points strategic analysis (SWOT-analysis) the article reveals the reasons for dynamics and the trends of development of Shatursky district in Moscow region within the medium term.

Keywords:

agriculture, district development trend, moscow region, Shatursky district, swot-analysis
Citation:
Artem Zubkov (2014). Shatursky district. Revival of the past greatness [Shaturskiy rayon. Vozrozhdenie bylogo velichiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(7). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Arutyunova D.V. Strategicheskiy menedzhment: uchebnoe posobie. – Taganrog: Izd-vo TTI YuFU, 2010. – 122 s.
2. Bakanov M.I., Melnik M.V., Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza: uchebnik, 5 oe izdanie: Finansy i statistika, 2005. – 536 s.
3. Prognoz sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Shaturskogo munitsipalnogo rayona na 2013–2015 gg. (dannye munitsipalnyh obrazovaniy).
4. Lawrence G.F. The SWOT analysis. Using your Strength to overcome Weaknesses, Using Opportunities to overcome Threats / Lawrence G. Fine – Kick it, LLC, 2010.
5. Ofitsialnyy sayt «Vikipediya» [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://ru.wikipedia.org/wiki.
6. Ofitsialnyy sayt «Shaturyane» [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.shaturyane.ru/.
7. Ofitsialnyy sayt administratsii Shaturskogo rayona [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.shatura.ru/.
8. Sanin I.I. Osnovnye predposylki razvitiya predprinimatelstva v sotsialnoy sfere Moskovskoy oblasti // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2003. – № 9 (45). – c. 28–34. – http://www.creativeconomy.ru/articles/7905/.