Стадии ресурсного обеспечения предпринимательских структур финансово-кредитной сферы( )

Kalyonova Polina Vladimirovna, Senior lecturer at the Chair of Finance and Credit, Surgut Branch of the Moscow Academy of Entrepreneurship under the Government of Moscow, Russia

Galyuta Oksana Nikolaevna, Candidate of Science, Economics, Associate professor at the Chair of Finance, Monetary Circulation and Credit, Surgut State University of Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yugra, Russia

Стадии ресурсного обеспечения предпринимательских структур финансово-кредитной сферы - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 62

Abstract:
This article discusses the steps and stages of resources provision of a financial and credit organization and examines the structure of the environment of business organizations of the financial and credit sectors.

Keywords:

a business organization of the financial and credit sector, stage resource support, steps of resources provision
Citation:
Polina Kalyonova, Oksana Galyuta (2014). Стадии ресурсного обеспечения предпринимательских структур финансово-кредитной сферы( ) [Stadii resursnogo obespecheniya predprinimatelskikh struktur finansovo-kreditnoy sfery]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Vikulov V.S. Innovatsionnaya deyatelnosty kreditnyh organizatsiy // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 2001. - № 1. - S. 36.
2. Leonov M.V. Osobennosti upravleniya effektivnostyyu regionalnogo kommercheskogo banka (na primere kommercheskikh bankov Udmurtskoy Respubliki) // Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. - 2012. - № 6 (17). - c. 65-80. - http://www.creativeconomy.ru/articles/26928/.
3. Lefterov N.K. Osobennosti formirovaniya resursnoy bazy kommercheskikh bankov v sovremennyh usloviyakh // Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma «Nadezhnosty i kachestvo - 2006». - S. 191-192.
4. Fatuev V.A., Bakaeva M.A. Upravlenie aktivami kommercheskogo banka // Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. - 2010. - № 2-1. - S. 105-116.